Ali Tumay Gurler

28
0
5
50
1,79
1 (%2)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / 25 ANKARA ÜNİVERSİTESİ / 3
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / 24 ANKARA ÜNİVERSİTESİ / 3 T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / 2 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ / 1