4
0
1
3
0,75
0 (%0)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / 2 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / 2
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / 3 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ / 1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ / 1 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / 1