Aydın ÖZDEMİR

9
1
3
23
2,3
0 (%0)
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ / 5 ANKARA ÜNİVERSİTESİ / 4 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ / 1
ANKARA ÜNİVERSİTESİ / 3 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ / 4 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ / 2 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ / 1