Dr. SERKAN YORGANCILAR

9
0
1
4
0,44
0 (%0)
Tanımlanmamış Kurum / 4 GAZİ ÜNİVERSİTESİ / 3 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / 2
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / 1