KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

1309-4289
2149-9136
Doç. Dr. Ömer Uğur BULUT, Gökhan KERSE / Doç. Dr.
Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Basılı ve Elektronik
Türkçe, İngilizce
2010
2017 - 2023 (Sosyal)
2
Sosyal > Sosyal
Haziran, Aralık
Uluslararası İlişkiler İşletme İktisat
328
334
6
132
1,02
%1,8