Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

2149-8571 2149-8571
  • Sema Aşkın Keçeli
  • 2015
  • Sadettin Hülagü
  • 3
  • Ocak, Mayıs, Eylül
  • Türkçe, İngilizce
  • Elektronik
  • 2019 - 2022 (Fen, Sosyal)
  • Fen > Tıp Fen > Temel Bilimler Sosyal > Sosyal Fen > Eczacılık Fen > Diş Hekimliği Fen Fen > Veterinerlik
  • Anatomi ve Morfoloji Androloji Biyofizik Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Dermatoloji Acil Tıp Hematoloji Enfeksiyon Hastalıkları Tıbbi İnformatik Tıbbi Laboratuar Teknolojisi Nörolojik Bilimler Onkoloji Göz Hastalıkları Kulak, Burun, Boğaz Patoloji Romatoloji Spor Bilimleri Adli Tıp Tıbbi Araştırmalar Deneysel Periferik Damar Hastalıkları Kimya, Tıbbi Üroloji ve Nefroloji Kadın Hastalıkları ve Doğum Geriatri ve Gerontoloji Mantar Bilimi Temel Sağlık Hizmetleri Viroloji İstatistik ve Olasılık Hemşirelik Alerji Odyoloji ve Konuşma-Dil Patolojisi Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Hücre Biyolojisi Klinik Nöroloji Yoğun Bakım, Tıp Tıbbi Etik Ortopedi Pediatri Solunum Sistemi Cerrahi Biyoloji Halk ve Çevre Sağlığı Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Parazitoloji Toksikoloji Diş Hekimliği Diş Hekimliği Anestezi İmmünoloji Mikrobiyoloji Fizyoloji Psikiyatri Rehabilitasyon Transplantasyon Tropik Tıp Tamamlayıcı ve Entegre Tıp Genel ve Dahili Tıp Gastroenteroloji ve Hepatoloji Endokrinoloji ve Metabolizma Kalp ve Kalp Damar Sistemi Spektroskopi Veterinerlik Veterinerlik Farmakoloji ve Eczacılık Radyoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Görüntüleme
155
28
1
15
0,18
%0,04