Aquatic Research

2618-6365
Prof. Dr. Nuray ERKAN
Nuray ERKAN ÖZDEN
Elektronik
Türkçe, İngilizce
2018
2018 - 2024 (Fen)
4
Fen > Mühendislik Fen > Temel Bilimler
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim
Denizcilik Balıkçılık Biyoloji Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması Çevre Bilimleri Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi Ekoloji Limnoloji Parazitoloji Su Kaynakları Oşinografi Entomoloji Çevre Mühendisliği Mühendislik, Deniz Yeşil, Sürdürülebilir Bilim ve Teknoloji Akustik Genetik ve Kalıtım
140
83
22
44
0,59
%26,51