Eskişehir Technical University Journal of Science and and Technology A- Applied Sciences and Engineering

2667-4211
Handan YİĞİT
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektronik
İngilizce
2000
2018 - 2024 (Fen)
4
Fen > Temel Bilimler Fen > Eczacılık
Mart, Haziran, Eylül, Aralık
Akustik Entomoloji Limnoloji Matematik Kimya, Analitik Kimya, Uygulamalı Astronomi ve Astrofizik Kimya, Tıbbi Kimya, Organik Kimya, İnorganik ve Nükleer Mikroskopi Mineraloji Mantar Bilimi Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması Optik Kuş Bilimi Termodinamik Taşınım Zooloji Fizik, Uygulamalı Fizik, Matematik Fizik, Nükleer İstatistik ve Olasılık Biyoloji Fizikokimya Su Kaynakları Fizik, Katı Hal Fizik, Akışkanlar ve Plazma Fizik, Partiküller ve Alanlar Toksikoloji Ekoloji Çevre Bilimleri Balıkçılık Genetik ve Kalıtım Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi Spektroskopi Fizik, Atomik ve Moleküler Kimya Farmakoloji ve Eczacılık
227
45
1
32
0,2
%2,22