Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi (Online)

2667-4238
Murat Poyraz
Jeomorfoloji Derneği
Elektronik
Türkçe, İngilizce
2018
2018 - 2022 (Sosyal)
2
Sosyal > Sosyal
Nisan, Ekim
Coğrafya
41
39
13
18
0,95
%0,33