Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi (Online)

2667-4238
Murat Poyraz, İsa CÜREBAL
Jeomorfoloji Derneği
Elektronik
Türkçe, İngilizce
2018
2018 - 2024 (Sosyal)
2
Sosyal > Sosyal
Nisan, Ekim
Coğrafya
53
72
23
26
1,36
%31,94