Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

1300-6622
2602-3148
Erdem Erinç Silistreli
-
Elektronik
Türkçe, İngilizce
1984
1995 (Fen) 2000 - 2014 (Fen) 2016 - 2023 (Fen)
3
Fen > Tıp
Nisan, Ağustos, Aralık
Genel ve Dahili Tıp Kalp ve Kalp Damar Sistemi Kadın Hastalıkları ve Doğum İmmünoloji Hücre Biyolojisi Hematoloji Halk ve Çevre Sağlığı Göz Hastalıkları Geriatri ve Gerontoloji Gastroenteroloji ve Hepatoloji Fizyoloji Enfeksiyon Hastalıkları Endokrinoloji ve Metabolizma Dermatoloji Cerrahi Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Biyofizik Anestezi Pediatri Patoloji Ortopedi Onkoloji Periferik Damar Hastalıkları Psikiyatri Radyoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Görüntüleme Romatoloji
754
745
13
182
0,99
%1,74