Bulletin of the mineral research and exploration

0026-4563
2651-3048
Cahit DÖNMEZ
Cahit DÖNMEZ
Basılı ve Elektronik
Türkçe
1936
2019 - 2022 (Fen)
3
Fen > Mühendislik
Nisan, Ağustos, Aralık
Jeoloji Jeokimya ve Jeofizik Maden İşletme ve Cevher Hazırlama
87
19
4
14
0,22
%21,05