Bulletin of the mineral research and exploration

0026-4563
2651-3048
Cahit DÖNMEZ
Cahit DÖNMEZ
Basılı ve Elektronik
Türkçe
1936
2019 - 2023 (Fen)
3
Fen > Mühendislik
Nisan, Ağustos, Aralık
Jeoloji Jeokimya ve Jeofizik Maden İşletme ve Cevher Hazırlama
87
17
3
12
0,2
%17,65