Bulletin of the mineral research and exploration

0026-4563
2651-3048
Prof. Dr. Halim MUTLU
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Basılı ve Elektronik
Türkçe
1936
2019 - 2023 (Fen)
3
Fen > Mühendislik
Nisan, Ağustos, Aralık
Jeoloji Jeokimya ve Jeofizik Maden İşletme ve Cevher Hazırlama
120
38
9
25
0,32
%23,68