Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

1300-5413
2667-467X
Harun Akkuş
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Basılı ve Elektronik
Türkçe, İngilizce
1995
1999 (Fen) 2002 - 2003 (Fen) 2020 - 2023 (Fen)
3
Fen > Mühendislik Fen > Temel Bilimler Fen > Ziraat
Nisan, Ağustos, Aralık
Mühendislik, Elektrik ve Elektronik Mühendislik, Makine Oşinografi Akustik Entomoloji Limnoloji Matematik Kimya, Analitik Kimya, Uygulamalı Astronomi ve Astrofizik Kimya, Tıbbi Kimya, Organik Kimya, İnorganik ve Nükleer Mikroskopi Mineraloji Mantar Bilimi Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması Optik Kuş Bilimi Paleontoloji Termodinamik Taşınım Viroloji Zooloji Fizik, Uygulamalı Fizik, Matematik Fizik, Nükleer İstatistik ve Olasılık Tarımsal Ekonomi ve Politika Bitki Bilimleri Ziraat, Toprak Bilimi Ziraat Mühendisliği Mühendislik, Kimya Mühendislik, Jeoloji Biyoloji Fizikokimya Parazitoloji Su Kaynakları Fizik, Katı Hal Fizik, Akışkanlar ve Plazma Fizik, Partiküller ve Alanlar Bahçe Bitkileri Ekoloji Çevre Bilimleri Balıkçılık Genetik ve Kalıtım Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi Spektroskopi Fizik, Atomik ve Moleküler Kimya
221
29
0
16
0,13
%0