Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi

1300-932X
Gul Ruhsar Yilmaz
Tuba Yıldırım
Basılı
Türkçe, İngilizce
1996
1996 - 2002 (Fen) 2004 (Fen) 2009 - 2013 (Fen) 2016 - 2024 (Fen)
4
Fen > Tıp
Mart, Haziran, Eylül, Aralık
Enfeksiyon Hastalıkları Mikrobiyoloji
786
671
89
271
0,85
%13,26