Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

1303-0493
2148-4929
Kaya YILDIZ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Basılı ve Elektronik
Türkçe, İngilizce
2001
2002 - 2023 (Sosyal)
4
Sosyal > Sosyal
Mart, Haziran, Eylül, Aralık
Eğitim, Eğitim Araştırmaları
1296
4510
185
830
3,48
%4,1