Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

0378-2921
1309-1034
Boran Ali Mercan
AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi
Basılı ve Elektronik
Türkçe, İngilizce
1943
2002 - 2024 (Sosyal)
4
Sosyal > Sosyal
Mart, Haziran, Eylül, Aralık
Uluslararası İlişkiler Siyasi Bilimler
918
4294
95
609
4,68
%2,21