Sağlık bilimlerinde değer (Online)

2792-0542
Emel ÇALIŞKAN
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Elektronik
Türkçe, İngilizce
2011
2022 - 2023 (Fen)
3
Fen > Tıp Fen > Temel Bilimler Fen > Eczacılık Fen > Diş Hekimliği Fen > Veterinerlik
Ocak, Mayıs, Eylül
Anatomi ve Morfoloji Androloji Biyofizik Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Dermatoloji Acil Tıp Hematoloji Enfeksiyon Hastalıkları Tıbbi İnformatik Tıbbi Laboratuar Teknolojisi Nörolojik Bilimler Onkoloji Göz Hastalıkları Kulak, Burun, Boğaz Patoloji Romatoloji Spor Bilimleri Adli Tıp Tıbbi Araştırmalar Deneysel Periferik Damar Hastalıkları Üroloji ve Nefroloji Kadın Hastalıkları ve Doğum Geriatri ve Gerontoloji Temel Sağlık Hizmetleri Alerji Odyoloji ve Konuşma-Dil Patolojisi Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Hücre Biyolojisi Klinik Nöroloji Yoğun Bakım, Tıp Tıbbi Etik Ortopedi Pediatri Solunum Sistemi Cerrahi Biyoloji Halk ve Çevre Sağlığı Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Toksikoloji Diş Hekimliği Anestezi İmmünoloji Mikrobiyoloji Fizyoloji Psikiyatri Rehabilitasyon Transplantasyon Tropik Tıp Tamamlayıcı ve Entegre Tıp Genel ve Dahili Tıp Gastroenteroloji ve Hepatoloji Endokrinoloji ve Metabolizma Kalp ve Kalp Damar Sistemi Veterinerlik Farmakoloji ve Eczacılık Radyoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Görüntüleme
128
14
1
10
0,11
%7,14