Trends in business and economics (Online)

2822-2652
Prof. Dr. Vedat Kaya
Atatürk Üniversitesi İİBF
Elektronik
Türkçe, İngilizce
1976
2021 - 2023 (Sosyal)
4
Sosyal > Sosyal
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim
İşletme İktisat
37
2
0
2
0,05
%0