Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences

1304-530X
2148-6247
Erkan Mor, Prof. Terken BAYDAR
Erkan Mor
Basılı ve Elektronik
İngilizce
2000
2004 - 2023 (Fen)
6
Fen > Eczacılık
Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık
Farmakoloji ve Eczacılık
820
464
111
213
0,57
%23,92