İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

1305-6441
Prof. dr. Birsen karaman
İstanbul Üniversitesi Yayınevi
Elektronik
İngilizce
1916
2005 - 2009 (Fen) 2011 - 2024 (Fen)
4
Fen > Tıp Fen > Temel Bilimler
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim
Anatomi ve Morfoloji Androloji Biyofizik Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Dermatoloji Acil Tıp Hematoloji Enfeksiyon Hastalıkları Nörolojik Bilimler Onkoloji Göz Hastalıkları Kulak, Burun, Boğaz Patoloji Romatoloji Adli Tıp Tıbbi Araştırmalar Deneysel Periferik Damar Hastalıkları Üroloji ve Nefroloji Kadın Hastalıkları ve Doğum Geriatri ve Gerontoloji Alerji Odyoloji ve Konuşma-Dil Patolojisi Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Hücre Biyolojisi Klinik Nöroloji Yoğun Bakım, Tıp Ortopedi Pediatri Solunum Sistemi Cerrahi Biyoloji Halk ve Çevre Sağlığı Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Anestezi İmmünoloji Mikrobiyoloji Fizyoloji Psikiyatri Rehabilitasyon Transplantasyon Genel ve Dahili Tıp Gastroenteroloji ve Hepatoloji Endokrinoloji ve Metabolizma Kalp ve Kalp Damar Sistemi Radyoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Görüntüleme
460
319
4
90
0,69
%1,25