Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi

1300-2864
Mehtap Yüksel
Mehtap Yüksel
Basılı
Türkçe
1995
2009 - 2021 (Sosyal)
2
Sosyal > Sosyal
Mayıs, Kasım
Beşeri Bilimler
465
251
30
132
0,54
%11,95