Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

2587-1854
  • Sümeyye Aydın BULUT
  • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
  • Elektronik
  • Türkçe, İngilizce, Arapça
  • 1986
  • 2011 - 2022 (Sosyal)
  • 2
  • Sosyal > Sosyal
  • Haziran, Aralık
  • Din Bilimi
301
256
11
103
0,85
%0,04