Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

2587-1854
Sümeyye Aydın BULUT
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Elektronik
Türkçe, İngilizce, Arapça
1986
2011 - 2023 (Sosyal)
2
Sosyal > Sosyal
Haziran, Aralık
Din Bilimi Felsefe Eğitim, Eğitim Araştırmaları
357
373
13
132
1,04
%3,49