Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

2587-1854
Sümeyye Aydın BULUT
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Elektronik
Türkçe, İngilizce, Arapça
1986
2011 - 2022 (Sosyal)
2
Sosyal > Sosyal
Haziran, Aralık
Din Bilimi
301
298
11
109
0,99
%3,69