Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi

1300-8889
2147-5202
Dr. Öğr. Üyesi, Prof. Dr. Sibel CENGİZHAN
Marmara Üniversitesi
Basılı ve Elektronik
Türkçe, İngilizce
1989
2012 - 2023 (Sosyal)
2
Sosyal > Sosyal
Ocak, Haziran
Eğitim, Eğitim Araştırmaları
284
744
13
173
2,62
%1,75