Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi

1309-6362
2667-8349
Muhammet Ali Tiltay, Ömer
Beta Dergi
Basılı ve Elektronik
Türkçe, İngilizce
2009
2012 - 2021 (Sosyal)
2
Sosyal > Sosyal
Haziran, Aralık
İşletme İktisat
115
269
7
65
2,34
%2,6