Yeni Türk Edebiyatı: Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi

1309-565X
Ayhan Bıçak
Dergah Yayınları A.Ş.
Basılı
Türkçe, İngilizce
2010
2014 - 2020 (Sosyal)
2
Sosyal > Sosyal
Nisan, Ekim
Edebi Teori ve Eleştiri Edebiyat Dil ve Dil Bilim
176
20
1
18
0,11
%0,05