Başkent University Journal of Education

2148-3485
2148-3272
Giray Berberoğlu
Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Basılı ve Elektronik
Türkçe, İngilizce
2014
2015 - 2024 (Sosyal)
2
Sosyal > Sosyal
Ocak, Temmuz
Eğitim, Eğitim Araştırmaları
199
353
7
100
1,77
%1,98