Food and Health

2602-2834
Prof. Dr. Özkan ÖZDEN
ScientificWebJournals (SWJ) Özkan Özden
Elektronik
Türkçe, İngilizce
2018
2018 - 2022 (Fen)
4
Fen > Ziraat Fen > Mühendislik Fen > Tıp
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim
Ziraat Mühendisliği Gıda Bilimi ve Teknolojisi Halk ve Çevre Sağlığı Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
148
80
12
39
0,54
%15