Geomatik

2564-6761
Murat yakar
Murat yakar
Elektronik
Türkçe
2016
2017 - 2022 (Fen)
3
Fen > Mühendislik
Nisan, Ağustos, Aralık
Jeoloji Görüntüleme Bilimi ve Fotoğraf Teknolojisi
134
145
34
69
1,08
%23,45