Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

2147-1630
2146-586X
Deniz SUNAR ÇERÇİ
Adıyaman Üniversitesi
Basılı ve Elektronik
İngilizce
2011
2016 - 2022 (Fen)
2
Fen > Temel Bilimler
Haziran, Aralık
Oşinografi Akustik Entomoloji Limnoloji Matematik Kimya, Analitik Kimya, Uygulamalı Astronomi ve Astrofizik Kimya, Tıbbi Kimya, Organik Kimya, İnorganik ve Nükleer Mikroskopi Mineraloji Mantar Bilimi Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması Optik Kuş Bilimi Paleontoloji Termodinamik Taşınım Viroloji Zooloji Fizik, Uygulamalı Fizik, Matematik Fizik, Nükleer İstatistik ve Olasılık Biyoloji Fizikokimya Parazitoloji Su Kaynakları Fizik, Katı Hal Fizik, Akışkanlar ve Plazma Fizik, Partiküller ve Alanlar Ekoloji Çevre Bilimleri Balıkçılık Genetik ve Kalıtım Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi Spektroskopi Fizik, Atomik ve Moleküler Kimya
163
49
5
26
0,3
%10,2