Aquatic Research

2618-6365
Prof. Dr. Nuray ERKAN
ScientificWebJournals (SWJ) Özkan Özden
Elektronik
Türkçe, İngilizce
2018
2018 - 2023 (Fen)
4
Fen > Temel Bilimler
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim
Oşinografi Akustik Limnoloji Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması Biyoloji Parazitoloji Su Kaynakları Ekoloji Çevre Bilimleri Balıkçılık Genetik ve Kalıtım Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi
140
80
20
42
0,57
%25