Gemi ve Deniz Teknolojisi

1300-1973 2651-530X
  • Ahmet Dursun Alkan
  • TMMOB Gemi Mühendisleri Odası
  • Basılı ve Elektronik
  • Türkçe, İngilizce
  • 1955
  • 2020 - 2022 (Fen)
  • 2
  • Fen > Mühendislik Fen > Temel Bilimler
  • Haziran, Aralık
  • Mühendislik, Deniz Oşinografi Akustik Denizcilik Savunma Bilimleri Su Kaynakları Balıkçılık Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi
26
1
1
1
0,04
%1