Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C- yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji (Online)

2667-4203
Handan YİĞİT
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektronik
Türkçe, İngilizce
2010
2018 - 2023 (Fen)
2
Fen > Mühendislik Fen > Temel Bilimler Fen > Ziraat Fen > Veterinerlik
Ocak, Temmuz
Jeoloji Oşinografi Entomoloji Kimya, Analitik Kimya, Uygulamalı Kimya, Tıbbi Kimya, Organik Kimya, İnorganik ve Nükleer Mikroskopi Mineraloji Mantar Bilimi Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması Kuş Bilimi Paleontoloji Termodinamik Taşınım Viroloji Zooloji İstatistik ve Olasılık Tarımsal Ekonomi ve Politika Bitki Bilimleri Ziraat, Toprak Bilimi Denizcilik Ziraat Mühendisliği Hücre ve Doku Mühendisliği Jeokimya ve Jeofizik Gıda Bilimi ve Teknolojisi Biyoloji Fizikokimya Parazitoloji Su Kaynakları Fizik, Akışkanlar ve Plazma Bahçe Bitkileri Yeşil, Sürdürülebilir Bilim ve Teknoloji Çevre Mühendisliği Maden İşletme ve Cevher Hazırlama Ekoloji Çevre Bilimleri Balıkçılık Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi Spektroskopi Fizik, Atomik ve Moleküler Kimya Veterinerlik
72
22
1
17
0,31
%4,55