Kültür ve İletişim

1301-7241
2149-9098
İmge Kitabevi Yayınları
İmge Kitabevi Yayınları
Basılı ve Elektronik
Türkçe, İngilizce
1998
2007 - 2024 (Sosyal)
2
Sosyal > Sosyal
Mart, Eylül
Kültürel Çalışmalar
250
230
20
87
0,92
%8,7