Cumhuriyet Science Journal

2587-2680 2587-246X
 • Baki Keskin
 • SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ > FEN FAKÜLTESİ
 • Basılı ve Elektronik
 • İngilizce
 • 2017
 • 2017 - 2022 (Fen)
 • Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi
 • 4
 • Fen > Mühendislik Fen > Temel Bilimler Fen > Eczacılık
 • Mart, Haziran, Eylül, Aralık
 • Polimer Bilimi Nanobilim ve Nanoteknoloji Matematik Kimya, Analitik Kimya, Uygulamalı Kimya, Tıbbi Kimya, Organik Kimya, İnorganik ve Nükleer Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması Optik Termodinamik Fizik, Matematik Fizik, Nükleer İstatistik ve Olasılık Mühendislik, Kimya Biyoloji Fizikokimya Fizik, Katı Hal Fizik, Akışkanlar ve Plazma Fizik, Partiküller ve Alanlar Toksikoloji Ekoloji Genetik ve Kalıtım Spektroskopi Fizik, Atomik ve Moleküler Kimya Farmakoloji ve Eczacılık
571
127
40
87
0,22
%0,32