Yıl: 2022 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 506 - 510 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.26453/otjhs.1142275 İndeks Tarihi: 02-09-2022

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK): Değerlendirme Süreçleri ve Deneyim Paylaşımı

Öz:
Gelişen ve değişen dünya düzeni ile yükseköğretimde de gerek ulusal gerekse uluslararası çapta kalite kültürünün oluşturulması gereksinimi doğmuştur. Dolayısıyla bu yazıda, sağlık bilimleri alanında kalite güvencesi konusuyla ilgili farkındalık oluşturulması, Sakarya Üniversitesi Sağlık bilimleri enstitüsünün YÖKAK değerlendirme süreçlerinde dikkat çeken alanlar ile deneyimlerimizin paylaşılması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelime: Kalite sağlık bilimleri enstitüsü YÖKAK

The Higher Education Quality Council of Turkey (THEQC): Evaluation Processes and Sharing of Experience

Öz:
With the developing and changing world order, the need to establish a national and international quality culture in higher education has arisen. Therefore, this article aims to raise awareness about quality assurance in the field of health sciences and to share our experiences with the remarkable areas in the THEQC evaluation processes of Sakarya University Health Sciences Institute.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
  • 1. Sümen A, Taylan S, Öncel S. Sağlık bilimleri fakültesinin akreditasyon ölçütleri kapsamında değerlendirilmesi:İlçede olmak avantaj mı deza- vantaj mı?. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Eği- tim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon (SABAK) Kongresi. 17-19 Ekim 2019, Ankara, Türkiye.
  • 2. Özçiçek Y, Karaca A. Yükseköğretim kurumla- rında kalite ve akreditasyon: mühendislik eğitim programlarının değerlendirilmesi. Fırat Üniversi- tesi İİBF Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi.2019;3(1),114-149.
  • 3. American Society for Quality. Kalite Tanımı. https://asq.org/quality-resources/quality-glossary. Erişim Tarihi 28 Haziran 2022.
  • 4. Oksay A. Sağlık hizmetlerinde kalite tam olarak ne demek?. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.2016;8(14),181 -192.
  • 5. Yükseköğretim Kalite Kurulu. Hakkında. https:// yokak.gov.tr/hakkinda. Erişim Tarihi 28 Haziran 2022.
  • 6. Uludağ G, Bora M, Çatal S. Türk yükseköğreti- minde kalite güvencesi sistemi ve öğrenci katılı- mının önemi. Trakya Üniversitesi Kalite ve Stra- teji Yönetimi Dergisi.2021;1(1),91-111.
  • 7. Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK)-Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 1.1-04/02/2021). https://yokak.gov.tr/Common/Docs/ Site_degerlendirme_prog_doc/ Sag- lik_Bilimleri_Enstitu_Ic_Degerlendirme_Kilavu zu_26.05.21.pdf. Erişim Tarihi 28 Haziran 2022.
  • 8. Göktaş E. Eğitim yönetimi ve yalın yaklaşım. XIV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. 27-30 Eylül 2021, Çanakkale, Türkiye.
APA PELİN M, SERT H, YURUMEZ Y (2022). Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK): Değerlendirme Süreçleri ve Deneyim Paylaşımı. , 506 - 510. 10.26453/otjhs.1142275
Chicago PELİN Meryem,SERT HAVVA,YURUMEZ YUSUF Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK): Değerlendirme Süreçleri ve Deneyim Paylaşımı. (2022): 506 - 510. 10.26453/otjhs.1142275
MLA PELİN Meryem,SERT HAVVA,YURUMEZ YUSUF Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK): Değerlendirme Süreçleri ve Deneyim Paylaşımı. , 2022, ss.506 - 510. 10.26453/otjhs.1142275
AMA PELİN M,SERT H,YURUMEZ Y Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK): Değerlendirme Süreçleri ve Deneyim Paylaşımı. . 2022; 506 - 510. 10.26453/otjhs.1142275
Vancouver PELİN M,SERT H,YURUMEZ Y Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK): Değerlendirme Süreçleri ve Deneyim Paylaşımı. . 2022; 506 - 510. 10.26453/otjhs.1142275
IEEE PELİN M,SERT H,YURUMEZ Y "Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK): Değerlendirme Süreçleri ve Deneyim Paylaşımı." , ss.506 - 510, 2022. 10.26453/otjhs.1142275
ISNAD PELİN, Meryem vd. "Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK): Değerlendirme Süreçleri ve Deneyim Paylaşımı". (2022), 506-510. https://doi.org/10.26453/otjhs.1142275
APA PELİN M, SERT H, YURUMEZ Y (2022). Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK): Değerlendirme Süreçleri ve Deneyim Paylaşımı. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(3), 506 - 510. 10.26453/otjhs.1142275
Chicago PELİN Meryem,SERT HAVVA,YURUMEZ YUSUF Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK): Değerlendirme Süreçleri ve Deneyim Paylaşımı. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 7, no.3 (2022): 506 - 510. 10.26453/otjhs.1142275
MLA PELİN Meryem,SERT HAVVA,YURUMEZ YUSUF Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK): Değerlendirme Süreçleri ve Deneyim Paylaşımı. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, no.3, 2022, ss.506 - 510. 10.26453/otjhs.1142275
AMA PELİN M,SERT H,YURUMEZ Y Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK): Değerlendirme Süreçleri ve Deneyim Paylaşımı. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 7(3): 506 - 510. 10.26453/otjhs.1142275
Vancouver PELİN M,SERT H,YURUMEZ Y Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK): Değerlendirme Süreçleri ve Deneyim Paylaşımı. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 7(3): 506 - 510. 10.26453/otjhs.1142275
IEEE PELİN M,SERT H,YURUMEZ Y "Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK): Değerlendirme Süreçleri ve Deneyim Paylaşımı." Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 7, ss.506 - 510, 2022. 10.26453/otjhs.1142275
ISNAD PELİN, Meryem vd. "Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK): Değerlendirme Süreçleri ve Deneyim Paylaşımı". Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 7/3 (2022), 506-510. https://doi.org/10.26453/otjhs.1142275