Yıl: 2022 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 340 - 344 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.31832/smj.925663 İndeks Tarihi: 08-09-2022

Management of Traumatic Isolated Unilateral Oculomotor Nerve Palsy in the Emergency Department and Literature Review

Öz:
Cranial nerve (CN) lesions are observed due to congenital, infectious, neoplastic formations, migraine and head trauma. Along with the patient's age, clinical findings and neuroradiological imaging studies guide the diagnosis. A 57-year-old female patient was brought to the emergency room (ER) by Emergency Medical Services (EMS) due to a motor vehicle accident. No medical history. She was conscious, cooperative and orientated. Vital findings were normal. She had ptosis in the left eye, loss in the direct light reflex, restricted medial movements and mydriasis were determined. Radiological examination is normal. The patient was hospitalized with the diagnosis of isolated 3rd cranial nerve palsy (OCNP). Isolated OCNP is a rare condition usually secondary to major trauma. In addition to, there may be isolated unilateral OCNP without any evidence of neuroimaging abnormality. Emergency physicians should be vigilant in such cases that should perform detailed neurological examination and clinical follow-up for the patient's complaints.
Anahtar Kelime: Emergency Department Isolated Oculomotor Nerve Palsy Minor Head Trauma Mydriasis

Travmatik İzole Tek Taraflı Okülomotor Sinir Felcinin Acil Serviste Yönetimi ve Literatür Taraması

Öz:
Kraniyal sinir lezyonları konjenital olarak, enfeksiyöz nedenler, neoplastik oluşumlar, migren ve kafa travmasına bağlı olarak görülmektedir. Hastanın yaşı ile birlikte klinik bulgular ve nöroradyolojik görüntüleme çalışmaları tanıya rehberlik eder. Bu çalışmada, trafik kazası nedeniyle ambulans ile acil servise getirilen 57 yaşında kadın hasta sunuldu. Hastanın bilinci açık, oryante ve koopere olup vitaller stabildi. Hastanın muayenesinde; sol gözde pitozis, direk ışık refleksinde kayıp, medial göz hareketlerinde kısıtlılık ve midriyazis saptandı. Radyolojik görüntülemeler normal olarak değerlendirildi. Hasta izole 3. kraniyal sinir felci tanısıyla izlem amaçlı yatırıldı. İzole 3. kraniyal sinir felci genellikle majör travmaya ikincil nadir bir durumdur. Buna ek olarak, herhangi bir nörogörüntüleme anormalliği kanıtı olmaksızın izole tek taraflı 3. kraniyal sinir felci olabilir. Hastanın şikayetleri ile detaylı nörolojik muayene ve klinik takip yapılması gereken bu tür durumlarda, acil hekimleri yönlendirici muayene bulgularına özen göstermelidir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Olgu Sunumu Erişim Türü: Erişime Açık
  • 1. Lee SH, Lee SS, Park KY, Han SH. Isolated oculomotor nerve palsy: diagnostic approa- ch using the degree of external and internal dysfuntion. Clin Neurol Neurosurg. 2002 May;104(2):136-41.
  • 2. Kim E, Chang H. Isolated oculomotor nerve palsy following minor head trauma: Case illust- ration and literature review. J Korean Neurosurg Soc. 2013 Nov; 54(5): 434–436.
  • 3. Erenler AK, Yalçın A, Baydin A. Isolated unilateral oculomotor nerve palsy due to head trauma. Asian J Neurosurg. 2015 Jul-Sep; 10(3): 265–267.
  • 4. Bruce BB1, Biousse V, Newman NJ. Third nerve palsies. Semin Neurol. 2007 Jul;27(3):257- 68.
  • 5. Najafi MR, Mehrbod N. Isolated third nerve palsy from mild closed head trauma. Arch Iran Med 2012;15:583-4.
  • 6. Mishra A, Aggarwal S, Vichare N, Singh A. Isolated unilateral oculomotor nerve palsy fol- lowing a mild head injury. Med J Armed Forces India. 2015 Dec; 71(Suppl 2): S620–S623.
  • 7. Lin C, Dong Y, Lv L, Yu M, Hou L. Clinical features and functional recovery of traumatic isolated oculomotor nerve palsy in mild head injury with sphenoid fracture. J Neurosurg. 2013 Feb;118(2):364-9.
APA ülker v, olkaç s, Güner N, YURUMEZ Y (2022). Management of Traumatic Isolated Unilateral Oculomotor Nerve Palsy in the Emergency Department and Literature Review. , 340 - 344. 10.31832/smj.925663
Chicago ülker volkan,olkaç sami,Güner Necip Gökhan @,YURUMEZ YUSUF Management of Traumatic Isolated Unilateral Oculomotor Nerve Palsy in the Emergency Department and Literature Review. (2022): 340 - 344. 10.31832/smj.925663
MLA ülker volkan,olkaç sami,Güner Necip Gökhan @,YURUMEZ YUSUF Management of Traumatic Isolated Unilateral Oculomotor Nerve Palsy in the Emergency Department and Literature Review. , 2022, ss.340 - 344. 10.31832/smj.925663
AMA ülker v,olkaç s,Güner N,YURUMEZ Y Management of Traumatic Isolated Unilateral Oculomotor Nerve Palsy in the Emergency Department and Literature Review. . 2022; 340 - 344. 10.31832/smj.925663
Vancouver ülker v,olkaç s,Güner N,YURUMEZ Y Management of Traumatic Isolated Unilateral Oculomotor Nerve Palsy in the Emergency Department and Literature Review. . 2022; 340 - 344. 10.31832/smj.925663
IEEE ülker v,olkaç s,Güner N,YURUMEZ Y "Management of Traumatic Isolated Unilateral Oculomotor Nerve Palsy in the Emergency Department and Literature Review." , ss.340 - 344, 2022. 10.31832/smj.925663
ISNAD ülker, volkan vd. "Management of Traumatic Isolated Unilateral Oculomotor Nerve Palsy in the Emergency Department and Literature Review". (2022), 340-344. https://doi.org/10.31832/smj.925663
APA ülker v, olkaç s, Güner N, YURUMEZ Y (2022). Management of Traumatic Isolated Unilateral Oculomotor Nerve Palsy in the Emergency Department and Literature Review. Sakarya Tıp Dergisi, 12(2), 340 - 344. 10.31832/smj.925663
Chicago ülker volkan,olkaç sami,Güner Necip Gökhan @,YURUMEZ YUSUF Management of Traumatic Isolated Unilateral Oculomotor Nerve Palsy in the Emergency Department and Literature Review. Sakarya Tıp Dergisi 12, no.2 (2022): 340 - 344. 10.31832/smj.925663
MLA ülker volkan,olkaç sami,Güner Necip Gökhan @,YURUMEZ YUSUF Management of Traumatic Isolated Unilateral Oculomotor Nerve Palsy in the Emergency Department and Literature Review. Sakarya Tıp Dergisi, vol.12, no.2, 2022, ss.340 - 344. 10.31832/smj.925663
AMA ülker v,olkaç s,Güner N,YURUMEZ Y Management of Traumatic Isolated Unilateral Oculomotor Nerve Palsy in the Emergency Department and Literature Review. Sakarya Tıp Dergisi. 2022; 12(2): 340 - 344. 10.31832/smj.925663
Vancouver ülker v,olkaç s,Güner N,YURUMEZ Y Management of Traumatic Isolated Unilateral Oculomotor Nerve Palsy in the Emergency Department and Literature Review. Sakarya Tıp Dergisi. 2022; 12(2): 340 - 344. 10.31832/smj.925663
IEEE ülker v,olkaç s,Güner N,YURUMEZ Y "Management of Traumatic Isolated Unilateral Oculomotor Nerve Palsy in the Emergency Department and Literature Review." Sakarya Tıp Dergisi, 12, ss.340 - 344, 2022. 10.31832/smj.925663
ISNAD ülker, volkan vd. "Management of Traumatic Isolated Unilateral Oculomotor Nerve Palsy in the Emergency Department and Literature Review". Sakarya Tıp Dergisi 12/2 (2022), 340-344. https://doi.org/10.31832/smj.925663