Yıl: 2022 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1179 - 1191 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 24-09-2022

Mütevazı Liderliğin Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Psikolojik İyi Oluşun Rolü

Öz:
Bu çalışmanın amacı; mütevazı liderliğin ve çalışanların psikolojik iyi oluşlarının yenilikçi iş davranışları üzerindeki etkisini incelemektir. Ayrıca araştırmada mütevazı liderliğin yenilikçi iş davranışı üzerindeki etkisinde psikolojik iyi oluşun aracılık etkisi incelenmiştir. Çalışmada mütevazı liderlik, yenilikçi iş davranışı ve psikolojik iyi oluş kavramları açıklanmış ve değişkenler arasındaki teorik ve ampirik ilişkiler ele alınarak oluşturulan hipotezlere yer verilmiştir. Çalışma kapsamındaki değişkenlerin ölçümünde daha önceden psikometrik özellikleri sınanmış mütevazı liderlik, psikolojik iyi oluş ve yenilikçi iş davranışı ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya İstanbul’da bilişim sektöründe faaliyet gösteren bir firmadan 209 mavi yakalı çalışan katılmıştır. Araştırma bulgularına göre,mütevazı liderlik algısı ile psikolojik iyi oluş ve yenilikçi iş davranışı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yenilikçi iş davranışı ile psikolojik iyi oluş arasında da pozitif yönlüve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca psikolojik iyi oluşun mütevazı liderliğin yenilikçi iş davranışına etkisinde kısmi aracılık rolü olduğu tespit edilmiştir
Anahtar Kelime:

The Role of Psychological Well-Being in the Effect of Humble Leadership on Innovative Work Behavior

Öz:
The aim of this study is to examine the effect of humble leadership and psychological well-being of employees on innovative work behaviors. In addition, the mediating effect of psychological well-being in the effect of humble leadership on innovative work behavior was examined in the study. In the study, the concepts of humble leadership, innovative work behavior and psychological well-being are explained and hypotheses formed by considering the theoretical and empirical relationships between the variables are included. Humble leadership, psychological well- being and innovative work behavior scales, whose psychometric properties were tested before, were used to measure the variables within the scope of the study. 209 blue-collar employees from a company operating in the IT sector in Istanbul participated in the research. According to the research findings, it has been determined that there is a positive and significant relationship between the humble leadership perception, psychological well-being and innovative work behavior. A positive and significant relationship was also found between innovative work behavior and psychological well-being. In addition, it has been determined that psychological well-being has a partial mediating role in the effect of humble leadership on innovative work behavior
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Alimoğlu Özkan S, Ardıç K, ÖZSOY E (2022). Mütevazı Liderliğin Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Psikolojik İyi Oluşun Rolü. , 1179 - 1191.
Chicago Alimoğlu Özkan Sema,Ardıç Kadir,ÖZSOY Emrah Mütevazı Liderliğin Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Psikolojik İyi Oluşun Rolü. (2022): 1179 - 1191.
MLA Alimoğlu Özkan Sema,Ardıç Kadir,ÖZSOY Emrah Mütevazı Liderliğin Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Psikolojik İyi Oluşun Rolü. , 2022, ss.1179 - 1191.
AMA Alimoğlu Özkan S,Ardıç K,ÖZSOY E Mütevazı Liderliğin Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Psikolojik İyi Oluşun Rolü. . 2022; 1179 - 1191.
Vancouver Alimoğlu Özkan S,Ardıç K,ÖZSOY E Mütevazı Liderliğin Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Psikolojik İyi Oluşun Rolü. . 2022; 1179 - 1191.
IEEE Alimoğlu Özkan S,Ardıç K,ÖZSOY E "Mütevazı Liderliğin Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Psikolojik İyi Oluşun Rolü." , ss.1179 - 1191, 2022.
ISNAD Alimoğlu Özkan, Sema vd. "Mütevazı Liderliğin Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Psikolojik İyi Oluşun Rolü". (2022), 1179-1191.
APA Alimoğlu Özkan S, Ardıç K, ÖZSOY E (2022). Mütevazı Liderliğin Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Psikolojik İyi Oluşun Rolü. Manas Journal of Social Studies, 11(3), 1179 - 1191.
Chicago Alimoğlu Özkan Sema,Ardıç Kadir,ÖZSOY Emrah Mütevazı Liderliğin Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Psikolojik İyi Oluşun Rolü. Manas Journal of Social Studies 11, no.3 (2022): 1179 - 1191.
MLA Alimoğlu Özkan Sema,Ardıç Kadir,ÖZSOY Emrah Mütevazı Liderliğin Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Psikolojik İyi Oluşun Rolü. Manas Journal of Social Studies, vol.11, no.3, 2022, ss.1179 - 1191.
AMA Alimoğlu Özkan S,Ardıç K,ÖZSOY E Mütevazı Liderliğin Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Psikolojik İyi Oluşun Rolü. Manas Journal of Social Studies. 2022; 11(3): 1179 - 1191.
Vancouver Alimoğlu Özkan S,Ardıç K,ÖZSOY E Mütevazı Liderliğin Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Psikolojik İyi Oluşun Rolü. Manas Journal of Social Studies. 2022; 11(3): 1179 - 1191.
IEEE Alimoğlu Özkan S,Ardıç K,ÖZSOY E "Mütevazı Liderliğin Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Psikolojik İyi Oluşun Rolü." Manas Journal of Social Studies, 11, ss.1179 - 1191, 2022.
ISNAD Alimoğlu Özkan, Sema vd. "Mütevazı Liderliğin Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Psikolojik İyi Oluşun Rolü". Manas Journal of Social Studies 11/3 (2022), 1179-1191.