Yıl: 2022 Cilt: 7 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 553 - 559 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.26453/otjhs.1068046 İndeks Tarihi: 05-01-2023

Bir Kamu Hastanesinde Acil Servis Başvurularının Uygunluğunun Değerlendirilmesi: Sakarya İli Örneği

Öz:
Amaç: Uygun olmayan acil servis başvuruları, sağlık teşkilatlarımızın yaşadığı sorunlardan bir tanesidir. Çalışmamızda, T.C Sağlık Bakanlığı Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde triyaj sonrası yeşil alanda kabul edilen hastalara ve hekimlerine uygulanan anketten elde edilen veriler değerlendirilmiştir.Materyal ve Metot: Acil servis yeşil alanda değerlendirilen hastalara, sosyodemografik özellikleri ve aciliyet durumlarını belirlemek için sorulan soruların yanı sıra hastaları değerlendiren acil servis hekimine de sorduğumuz sorularla birlikte toplam 22 soruluk bir anket yapılmıştır.Bulgular: Toplam 273 katılımcının 130’u (%47,6) erkek, 143’ü (%52,4) kadındır. Hastaların acil servise başvuru durumları incelendiğinde hastaların büyük çoğunluğunun başvurularının uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. Hastaların şikâyetlerinin en sık sindirim sistemini, en az ise psikiyatrik şikâyetlerden oluştuğu ve katılımcılar hastalandıklarında aile sağlığı merkezleri ve hastane polikliniklerinden daha çok hastane acil servislerine gitmeyi tercih ettikleri belirlendi. Başvuru nedenleri incelendiğinde, en fazla “sağlık durumlarından endişe duymaları sebebiyle polikliniklerde sıra beklemeden muayene olmak istemeleri amacıyla acil servise geldikleri tespit edildi.Sonuç: Çalışmamızdaki veriler acil servislere başvuruların uygunsuz olduğunu göstermektedir. Hastaların aciliyet algılarının büyük ölçüde yanlış olduğu ve acil servise yapılan başvurunun en sık nedeninin hastaların sağlık durumlarıyla ilgili duydukları endişeden dolayı hastane kısa süre içerisinde muayene olmak istemelerinin yer aldığı görülmüştür. 
Anahtar Kelime: acil servis triyaj uygun/uygunsuz kullanım

Evaluation of Eligibility of Emergency Service Applications in a Public Hospital: The Case of Sakarya Province

Öz:
Objective: In our study, the data obtained from the questionnaire applied to the patients and their physicians who were admitted to the green area after triage in the emergency service of the Sakarya Provincial Health Directorate of the Ministry of Health of the Republic of Turkey, Sakarya Training and Research Hospital were evaluated.Materials and Methods: In addition to the questions asked to determine the sociodemographic characteristics and urgency status of the patients who were evaluated in the emergency room green area, a survey of 22 questions was conducted, including the questions we asked to the emergency room physician who evaluated the patients.Results: Of the total 273 participants, 130 (47.6%) were male and 143 (52.4%) were female. When the patients' admissions to the emergency service were examined, it was determined that the majority of the patients' applications were inappropriate. It was determined that the complaints of the patients were mostly composed of digestive system and least psychiatric complaints, and when the participants got sick, they preferred to go to hospital emergency services more than family health centers and hospital outpatient clinics.Conclusion: The data in our study show that admissions to emergency services are inappropriate. It has been observed that the urgency perceptions of the patients are largely wrong and the most common reason for applying to the emergency department is that the patients want to be examined in the hospital outpatient clinics without wasting time because of their concerns about their health. 
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ÇOPUR Ö, Muratdağı G, YURUMEZ Y, Ekerbiçer H (2022). Bir Kamu Hastanesinde Acil Servis Başvurularının Uygunluğunun Değerlendirilmesi: Sakarya İli Örneği. , 553 - 559. 10.26453/otjhs.1068046
Chicago ÇOPUR ÖMER,Muratdağı Gürkan,YURUMEZ YUSUF,Ekerbiçer Hasan Çetin Bir Kamu Hastanesinde Acil Servis Başvurularının Uygunluğunun Değerlendirilmesi: Sakarya İli Örneği. (2022): 553 - 559. 10.26453/otjhs.1068046
MLA ÇOPUR ÖMER,Muratdağı Gürkan,YURUMEZ YUSUF,Ekerbiçer Hasan Çetin Bir Kamu Hastanesinde Acil Servis Başvurularının Uygunluğunun Değerlendirilmesi: Sakarya İli Örneği. , 2022, ss.553 - 559. 10.26453/otjhs.1068046
AMA ÇOPUR Ö,Muratdağı G,YURUMEZ Y,Ekerbiçer H Bir Kamu Hastanesinde Acil Servis Başvurularının Uygunluğunun Değerlendirilmesi: Sakarya İli Örneği. . 2022; 553 - 559. 10.26453/otjhs.1068046
Vancouver ÇOPUR Ö,Muratdağı G,YURUMEZ Y,Ekerbiçer H Bir Kamu Hastanesinde Acil Servis Başvurularının Uygunluğunun Değerlendirilmesi: Sakarya İli Örneği. . 2022; 553 - 559. 10.26453/otjhs.1068046
IEEE ÇOPUR Ö,Muratdağı G,YURUMEZ Y,Ekerbiçer H "Bir Kamu Hastanesinde Acil Servis Başvurularının Uygunluğunun Değerlendirilmesi: Sakarya İli Örneği." , ss.553 - 559, 2022. 10.26453/otjhs.1068046
ISNAD ÇOPUR, ÖMER vd. "Bir Kamu Hastanesinde Acil Servis Başvurularının Uygunluğunun Değerlendirilmesi: Sakarya İli Örneği". (2022), 553-559. https://doi.org/10.26453/otjhs.1068046
APA ÇOPUR Ö, Muratdağı G, YURUMEZ Y, Ekerbiçer H (2022). Bir Kamu Hastanesinde Acil Servis Başvurularının Uygunluğunun Değerlendirilmesi: Sakarya İli Örneği. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(4), 553 - 559. 10.26453/otjhs.1068046
Chicago ÇOPUR ÖMER,Muratdağı Gürkan,YURUMEZ YUSUF,Ekerbiçer Hasan Çetin Bir Kamu Hastanesinde Acil Servis Başvurularının Uygunluğunun Değerlendirilmesi: Sakarya İli Örneği. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 7, no.4 (2022): 553 - 559. 10.26453/otjhs.1068046
MLA ÇOPUR ÖMER,Muratdağı Gürkan,YURUMEZ YUSUF,Ekerbiçer Hasan Çetin Bir Kamu Hastanesinde Acil Servis Başvurularının Uygunluğunun Değerlendirilmesi: Sakarya İli Örneği. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, no.4, 2022, ss.553 - 559. 10.26453/otjhs.1068046
AMA ÇOPUR Ö,Muratdağı G,YURUMEZ Y,Ekerbiçer H Bir Kamu Hastanesinde Acil Servis Başvurularının Uygunluğunun Değerlendirilmesi: Sakarya İli Örneği. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 7(4): 553 - 559. 10.26453/otjhs.1068046
Vancouver ÇOPUR Ö,Muratdağı G,YURUMEZ Y,Ekerbiçer H Bir Kamu Hastanesinde Acil Servis Başvurularının Uygunluğunun Değerlendirilmesi: Sakarya İli Örneği. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 7(4): 553 - 559. 10.26453/otjhs.1068046
IEEE ÇOPUR Ö,Muratdağı G,YURUMEZ Y,Ekerbiçer H "Bir Kamu Hastanesinde Acil Servis Başvurularının Uygunluğunun Değerlendirilmesi: Sakarya İli Örneği." Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 7, ss.553 - 559, 2022. 10.26453/otjhs.1068046
ISNAD ÇOPUR, ÖMER vd. "Bir Kamu Hastanesinde Acil Servis Başvurularının Uygunluğunun Değerlendirilmesi: Sakarya İli Örneği". Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 7/4 (2022), 553-559. https://doi.org/10.26453/otjhs.1068046