Reviewing the Relationship Between Turkish Teacher Candidates’ Attitudes Towards Writing in Digital Environment and Their Beliefs About Technology Integration

Yıl: 2022 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 417 - 430 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.19126/suje.1121733 İndeks Tarihi: 13-02-2023

Reviewing the Relationship Between Turkish Teacher Candidates’ Attitudes Towards Writing in Digital Environment and Their Beliefs About Technology Integration

Öz:
Different applications in language teaching have emerged based on developing and changing technology. It is impossible to think of writing skills training independently of technology today. If teachers have positive attitudes toward digital writing and technology use, they will be able to direct students properly. For this reason, this study examined the relationship between Turkish teacher candidates' digital writing attitudes and their beliefs about technology integration. The attitude scale for digital writing developed by Susar-Kırmızı, Kapıkıran and Akkaya (2021), and also technology adaptations application scale that was developed by Uluay, Çalışkaner Nibat and Arıkan (2018) were used to collect the data. 146 Turkish teacher candidates studying at Sakarya University were the study group of the research. For the results, the digital writing attitudes of the Turkish teacher candidates are at a moderate level while their beliefs about technology integration are at a high level. Moreover, it is seen that Turkish teacher candidates' digital writing attitudes and their beliefs about technology integration were positively and moderately related.
Anahtar Kelime: Writing digital writing technology technology integration.

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dijital Ortamda Yazmaya İlişkin Tutumlarının Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik İnançları ile İlişkisinin İncelenmesi

Öz:
Günümüzde gelişen ve değişen teknoloji ile birlikte dil öğretiminde farklı uygulamalar doğmaktadır. Yazma becerisinin öğretiminin de teknolojiden bağımsız olarak düşünülmesi mümkün değildir. Yazma ve teknolojinin bir arada kullanıldığı dijital yazma kavramına ilişkin yapılacak yeni araştırmalar yazma becerisine ilişkin uygulamalara destek sağlayacaktır. Bu nedenle araştırmada Türkçe öğretmeni adaylarının dijital yazma tutumlarının teknoloji entegrasyonuna yönelik inançları ile ilişkisi incelenmiştir. Araştırmanın verilerinin toplanmasında dijital ortamda yazmaya ilişkin tutum ölçeği ve teknoloji uyarlamalari uygulama ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Sakarya Üniversitesi'nde öğrenim gören 146 Türkçe öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre Türkçe öğretmeni adaylarının dijital yazma tutumları orta, teknoloji entegrasyonuna yönelik inançları yüksek düzeydedir. Ayrıca Türkçe öğretmeni adaylarının dijital yazma tutumları ile teknoloji entegrasyonuna yönelik inançlarının pozitif yönde orta düzeyde ilişkili olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA azizoğlu n (2022). Reviewing the Relationship Between Turkish Teacher Candidates’ Attitudes Towards Writing in Digital Environment and Their Beliefs About Technology Integration. , 417 - 430. 10.19126/suje.1121733
Chicago azizoğlu nahide irem Reviewing the Relationship Between Turkish Teacher Candidates’ Attitudes Towards Writing in Digital Environment and Their Beliefs About Technology Integration. (2022): 417 - 430. 10.19126/suje.1121733
MLA azizoğlu nahide irem Reviewing the Relationship Between Turkish Teacher Candidates’ Attitudes Towards Writing in Digital Environment and Their Beliefs About Technology Integration. , 2022, ss.417 - 430. 10.19126/suje.1121733
AMA azizoğlu n Reviewing the Relationship Between Turkish Teacher Candidates’ Attitudes Towards Writing in Digital Environment and Their Beliefs About Technology Integration. . 2022; 417 - 430. 10.19126/suje.1121733
Vancouver azizoğlu n Reviewing the Relationship Between Turkish Teacher Candidates’ Attitudes Towards Writing in Digital Environment and Their Beliefs About Technology Integration. . 2022; 417 - 430. 10.19126/suje.1121733
IEEE azizoğlu n "Reviewing the Relationship Between Turkish Teacher Candidates’ Attitudes Towards Writing in Digital Environment and Their Beliefs About Technology Integration." , ss.417 - 430, 2022. 10.19126/suje.1121733
ISNAD azizoğlu, nahide irem. "Reviewing the Relationship Between Turkish Teacher Candidates’ Attitudes Towards Writing in Digital Environment and Their Beliefs About Technology Integration". (2022), 417-430. https://doi.org/10.19126/suje.1121733
APA azizoğlu n (2022). Reviewing the Relationship Between Turkish Teacher Candidates’ Attitudes Towards Writing in Digital Environment and Their Beliefs About Technology Integration. Sakarya University Journal of Education, 12(2), 417 - 430. 10.19126/suje.1121733
Chicago azizoğlu nahide irem Reviewing the Relationship Between Turkish Teacher Candidates’ Attitudes Towards Writing in Digital Environment and Their Beliefs About Technology Integration. Sakarya University Journal of Education 12, no.2 (2022): 417 - 430. 10.19126/suje.1121733
MLA azizoğlu nahide irem Reviewing the Relationship Between Turkish Teacher Candidates’ Attitudes Towards Writing in Digital Environment and Their Beliefs About Technology Integration. Sakarya University Journal of Education, vol.12, no.2, 2022, ss.417 - 430. 10.19126/suje.1121733
AMA azizoğlu n Reviewing the Relationship Between Turkish Teacher Candidates’ Attitudes Towards Writing in Digital Environment and Their Beliefs About Technology Integration. Sakarya University Journal of Education. 2022; 12(2): 417 - 430. 10.19126/suje.1121733
Vancouver azizoğlu n Reviewing the Relationship Between Turkish Teacher Candidates’ Attitudes Towards Writing in Digital Environment and Their Beliefs About Technology Integration. Sakarya University Journal of Education. 2022; 12(2): 417 - 430. 10.19126/suje.1121733
IEEE azizoğlu n "Reviewing the Relationship Between Turkish Teacher Candidates’ Attitudes Towards Writing in Digital Environment and Their Beliefs About Technology Integration." Sakarya University Journal of Education, 12, ss.417 - 430, 2022. 10.19126/suje.1121733
ISNAD azizoğlu, nahide irem. "Reviewing the Relationship Between Turkish Teacher Candidates’ Attitudes Towards Writing in Digital Environment and Their Beliefs About Technology Integration". Sakarya University Journal of Education 12/2 (2022), 417-430. https://doi.org/10.19126/suje.1121733