Yıl: 2021 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 353 - 359 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.31832/smj.795641 İndeks Tarihi: 19-07-2023

Factors Affecting Attitudes and Behaviors Towards Vaccination

Öz:
Objective There are limited number of researches to investigate the causes of vaccine rejection among adults. In this study, it aimed to invetsigate the attitudes and behaviors of adults towards vaccination. Materials and Methods The study group consisted of totally 500 patients and their relatives who applied to outpatient clinics of Sakarya University Training and Research Hospital between January 24 and February 22, 2019. The data were collected by survey consisting of five demographic questions and nine multiple choice questions investigating behavior and attitudes towards vaccination. Data were analyzed with IBM SPSS 20. p <0.05 was considered significant. Results The guidance of health workers is the key determinant of vaccination decision. (93.8%). Tetanus is the most common vaccine (98.6%) whereas the least is meningococcal vaccine (22.6%). Human Papillomavirus (HPV) and shingles are the least administered vaccines (0.6%). Mercury in the vaccine is the most important reason that prevent people from vaccination (23.4%). If the vaccines were free of charge, 14.6% of the respondents wanted to vaccinate all the vaccines. Meningococcus (19.8%) and diphtheria (19.6%) vaccines were the least preferred. The average age (34.24 years) of those acquiring information on vaccination from the internet was significantly lower than those who did not (40.5 years) (p p<0.001). Conclusion According to our results, Information about adult vaccination is not well-known in our society. For this purpose, it is necessary for the health professionals to embrace vaccination studies in adults and expand awareness about adult vaccines by more effective use of online platforms. Hence, health managers, non-governmental organizations, universities and press should work collaboratively.
Anahtar Kelime:

Aşılamaya Yönelik Tutum ve Davranışı Etkileyen Faktörler

Öz:
Amaç Çocuklardaki aşı reddine ilişkin yeterli bilgi birikimi olmasına rağmen erişkinlerdeki reddin sebeplerini irdeleyen araştırma sayısı sınırlıdır. Bu araştırmada erişkinlerin, aşılanmaya yönelik tutum ve davranışlarının irdelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler Araştırma grubu, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi polikliniklerine 24 Ocak 2019-22 Şubat 2019 tarihleri arasında ayaktan başvuran 18-80 yaş aralığındaki, 500 hasta ve hasta yakınından oluşturuldu. Veriler beş sorudan oluşan sosyo-demografik, dokuz sorudan oluşan aşıya yönelik davranış ve tutumu içeren çoktan seçmeli anket soruları ile toplandı. Veriler IBM SPSS 20 ile analiz edildi. p<0,05 anlamlı kabul edildi. Bulgular Aşılama kararında en belirleyici olan sağlık çalışanlarının (%93,8) yönlendirmesi idi Bilinirliği en fazla olan aşı tetanoz (%98,6), en az meningokok (%22,6) aşısı idi. En az uygulanan aşılar ise HPV ve zona (%0,6) idi. Aşı yapmaktan alıkoyan sebeplerin en başında aşıda cıva olma olasılığı (%23,4) geliyordu. Eğer aşılar ücretsiz olsaydı, katılımcıların %14,6’sı tüm aşıları yaptırmak isterken, en fazla yaptırmak istenilen HPV (%31,2) ve grip (%30,6) aşıları idi. En az yaptırılmak istenen ise meningokok (%19,8) ve difteri (%19,6) aşıları idi. Aşılama ile ilgili bilgileri internetten alanların yaş ortalaması (34,24 yıl) almayanlara göre (40,5 yıl) anlamlı oranda düşüktü (p<0,001). Sonuç Erişkin aşıları ile önlenebilen hastalıklar toplum içinde yeterince bilinir değildir. Bunun için erişkinlerde aşı konusunda çalışmaların sağlık çalışanları tarafından sahiplenilmesi ve erişkin aşılar konusunda bilinçlendirmenin yapılabilmesi için çevrimiçi platformların daha çok kullanılması, sağlık yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, üniversite ve basının ortak çalışması gerekmektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Alici DE, Sayiner A, Unal S. Barriers to adult immunization and solutions: Personalized approaches. Human Vaccines & Immunotherapeutics 2017; 13: 213–5.
 • 2. Ozisik L, Basaran NC, Gul Oz S, Guven GS, Tanriover MD. Perceptions and Attitudes of Patients About Adult Vaccination and Th eir Vaccination Status: Still a Long Way to Go? Medical Science Monitor 2017; 23: 3178–84.
 • 3. MacDonald NE, Dubé E. Addressing vaccine hesitancy in immunization programs, clinics and practices. Paediatr Child Health 2018; 23: 559–60.
 • 4. Website. https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/ TER-Immunisation-and-trust.pdf (accessed Aug 2, 2019). (accessed Oct 18, 2019).
 • 5. Toprak D, Akan H, Köksal İ, Sargın M. Erişkin aşılaması, uygulamadaki sorunlar ve çözüm önerileri, aile hekimlerinin erişkin aşılamasındaki rolü. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 2018; 22: 166–74.
 • 6. Website. Website n.d. Website. Larson H, Karafillakis E. Vaccine hesitancy among healthcare workers and their patient in Europe: A Qualitative Study, p.1-32, 2015 https://doi. org/10.1016/j.vaccine.2016.08.029 (accessed October 18, 2019). (accessed Nov 4, 2019).
 • 7. pubmeddev, Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Adult vaccination coverage-- United States, 2010. - PubMed - NCBI. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22298302 (accessed Nov 18, 2019).
 • 8. Website. User S. Türkiye’de Aşının Tarihçesi. https://asi.saglik.gov.tr/genel-bilgiler/33-a%- C5%9F%C4%B1n%C4%B1n-tarih%C3%A7esi.html (accessed Oct 18, 2019).
 • 9. WHO | Th iomersal in vaccines. 2017; published online March 29. http://www.who.int/vaccine_ safety/committee/topics/thiomersal/questions/en/ (accessed Oct 18, 2019).
 • 10. Website. Center for Biologics Evaluation, Research. Th imerosal and Vaccines. U.S. Food and Drug Administration. 2019; published online May 4. http://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/ safety-availability-biologics/thimerosal-and-vaccines (accessed Oct 18, 2019).
 • 11. Milligan GN, Barrett ADT. Vaccinology: An Essential Guide | Wiley. 2015.
 • 12. Aşı rehberi aşı eğitim platformu. http://asirehberi.saglik.gov.tr/?/g-riskgrubu (accessed Nov 6, 2019).
 • 13. [No title]. https://asirehberi.saglik.gov.tr/uploads/2017-genelgeler/risk/2-risk-grubu-asilamalari- ek-risk-grubu-asilamalari-1-2.html (accessed Nov 18, 2019).
 • 14. Grohskopf LA, Sokolow LZ, Broder KR, et al. Prevention and Control of Seasonal Infl uenza with Vaccines: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices - United States, 2017-18 Infl uenza Season. MMWR Recomm Rep 2017; 66: 1–20.
 • 15. Hulo S, Nuvoli A, Sobaszek A, Salembier-trichard A. Knowledge and attitudes towards influenza vaccination of health care workers in emergency services. Vaccine 2017; 35: 205–7.
 • 16. Lu P-J, O’Halloran A, Kennedy ED, et al. Awareness among adults of vaccine-preventable diseases and recommended vaccinations, United States, 2015. Vaccine 2017; 35: 3104–15.
APA KARABAY O, Yiğit Y, Aydın E, TOK F, Karaca İ, Boz B, Oturak G (2021). Factors Affecting Attitudes and Behaviors Towards Vaccination. , 353 - 359. 10.31832/smj.795641
Chicago KARABAY OĞUZ,Yiğit Yasemin,Aydın Ebru,TOK FATMA BETÜL,Karaca İrem,Boz Büşra,Oturak Gökhan Factors Affecting Attitudes and Behaviors Towards Vaccination. (2021): 353 - 359. 10.31832/smj.795641
MLA KARABAY OĞUZ,Yiğit Yasemin,Aydın Ebru,TOK FATMA BETÜL,Karaca İrem,Boz Büşra,Oturak Gökhan Factors Affecting Attitudes and Behaviors Towards Vaccination. , 2021, ss.353 - 359. 10.31832/smj.795641
AMA KARABAY O,Yiğit Y,Aydın E,TOK F,Karaca İ,Boz B,Oturak G Factors Affecting Attitudes and Behaviors Towards Vaccination. . 2021; 353 - 359. 10.31832/smj.795641
Vancouver KARABAY O,Yiğit Y,Aydın E,TOK F,Karaca İ,Boz B,Oturak G Factors Affecting Attitudes and Behaviors Towards Vaccination. . 2021; 353 - 359. 10.31832/smj.795641
IEEE KARABAY O,Yiğit Y,Aydın E,TOK F,Karaca İ,Boz B,Oturak G "Factors Affecting Attitudes and Behaviors Towards Vaccination." , ss.353 - 359, 2021. 10.31832/smj.795641
ISNAD KARABAY, OĞUZ vd. "Factors Affecting Attitudes and Behaviors Towards Vaccination". (2021), 353-359. https://doi.org/10.31832/smj.795641
APA KARABAY O, Yiğit Y, Aydın E, TOK F, Karaca İ, Boz B, Oturak G (2021). Factors Affecting Attitudes and Behaviors Towards Vaccination. Sakarya Tıp Dergisi, 11(2), 353 - 359. 10.31832/smj.795641
Chicago KARABAY OĞUZ,Yiğit Yasemin,Aydın Ebru,TOK FATMA BETÜL,Karaca İrem,Boz Büşra,Oturak Gökhan Factors Affecting Attitudes and Behaviors Towards Vaccination. Sakarya Tıp Dergisi 11, no.2 (2021): 353 - 359. 10.31832/smj.795641
MLA KARABAY OĞUZ,Yiğit Yasemin,Aydın Ebru,TOK FATMA BETÜL,Karaca İrem,Boz Büşra,Oturak Gökhan Factors Affecting Attitudes and Behaviors Towards Vaccination. Sakarya Tıp Dergisi, vol.11, no.2, 2021, ss.353 - 359. 10.31832/smj.795641
AMA KARABAY O,Yiğit Y,Aydın E,TOK F,Karaca İ,Boz B,Oturak G Factors Affecting Attitudes and Behaviors Towards Vaccination. Sakarya Tıp Dergisi. 2021; 11(2): 353 - 359. 10.31832/smj.795641
Vancouver KARABAY O,Yiğit Y,Aydın E,TOK F,Karaca İ,Boz B,Oturak G Factors Affecting Attitudes and Behaviors Towards Vaccination. Sakarya Tıp Dergisi. 2021; 11(2): 353 - 359. 10.31832/smj.795641
IEEE KARABAY O,Yiğit Y,Aydın E,TOK F,Karaca İ,Boz B,Oturak G "Factors Affecting Attitudes and Behaviors Towards Vaccination." Sakarya Tıp Dergisi, 11, ss.353 - 359, 2021. 10.31832/smj.795641
ISNAD KARABAY, OĞUZ vd. "Factors Affecting Attitudes and Behaviors Towards Vaccination". Sakarya Tıp Dergisi 11/2 (2021), 353-359. https://doi.org/10.31832/smj.795641