Yıl: 2023 Cilt: 8 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 358 - 362 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.26453/otjhs.1276026 İndeks Tarihi: 11-09-2023

Earthquake Victim Profile in a Hospital Far from the Earthquake Zone: The Case of Sakarya

Öz:
Objective: In our study, the effect of earthquake victims who applied to the emergency department (ED) of our hospital, despite being far from the earthquake area, on the workload and the need for additional precautions will be examined. As a result, it is aimed to create a guiding resource for future disasters. Materials and Methods: This study was conducted with patients who applied to Sakarya Training and Research Hospital (STRH) Emergency Department within 15 days after the Kahramanmaraş earthquake and were diagnosed as X34-Earthquake Victims according to ICD-10. Results: The mean age of the 405 patients were 20.98 years, and 52.6% were female. The ratio of the admitted patients to the total number of patients was 1.62%. Regarding resource use, the laboratory was requested for 32.3%, imaging examination for 55.1%, consultation for 19%, and 353 patients were discharged from the emergency department. Conclusion: Although earthquake victims may apply to the emergency departments regardless of the distance after the earthquake, this number is insufficient to require additional measures regarding the workload it creates. However, since this study is the first analysis based on distance, it should be supported by similar studies.
Anahtar Kelime: Earthquake emergency department precaution

Deprem Bölgesinden Uzaktaki Bir Hastaneye Başvuran Depremzede Hasta Profili: Sakarya İli Örneği

Öz:
Amaç: Bu çalışmada deprem bölgesinden uzakta olmasına karşın hastanemiz acil servislerine başvuran depremzedelerin acil servis iş yüküne etkisi ve ek bir önlem alınmasının gerekip gerekmediği yönünden analiz edilerek gelecekteki olası afetler için güncel bir kaynağın oluşturulması amaçlanmıştır. Materyal ve Metot: Bu çalışma; Kahramanmaraş depremi sonrası ilk 15 günlük süreçte Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) acil servislerine başvuran ve Uluslararası Hastalık Sınıflandırması-10’a göre X34-Depremzede tanısı almış tüm hastaları içermektedir. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen toplam 405 hastanın yaş ortalamaları 20,98 yıl ve %52,6’sının ise kadın olduğu saptandı. Depremzede hastaların, toplam acil servis başvuru sayısına oranı % 1,62 olduğu gözlendi. Kaynak kullanımı bakımından %32,3’üne en az bir laboratuvar istemi yapıldığı, %55,1’ine en az bir görüntüleme tetkiki istendiği, %19’una konsültasyon istendiği ve 353 hastanın ise direkt acil servisten taburcu edildiği tespit edildi. Sonuç: Deprem sonrası mesafeden bağımsız acil servislere depremzede başvurusu olabilmesine karşın bu sayı oluşturduğu iş yükü bakımından ek bir önlem almayı gerektirecek kadar fazla değildir. Ancak bu çalışmanın, mesafe dikkate alınarak yapılan ilk analiz olmasından dolayı benzer çalışmalar ile desteklenmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelime: Acil servis deprem önlem

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Hidalgo J, Baez AA. Natural Disasters. Crit Care Clin. 2019;35(4):591-607. doi:10.1016/ j.ccc.2019.05.001
 • 2. Pazarcık- MW7.5 Elbistan Kahramanmaraş Dep- rem Bilgi Destek Sistemi (DEBIDES). https:// deprem.afad.gov.tr/content/136. Accessed March 13, 2023.
 • 3. Bakan Kurum: “deprem nüfus itibarıyla 13,5 milyon vatandaşımızı etkiledi”. https:// www.csb.gov.tr/bakan-kurum-deprem-nufus- itibariyla-13-5-milyon-vatandasimizi-etkiledi- bakanlik-faaliyetleri-37415. Accessed March 13, 2023.
 • 4. Peyravı M, Ahmadı Marzaleh M, Khorram- Manesh A. An Overview of the Strengths and Challenges Related to Health on the First 10 Days after the Large Earthquake in the West of Iran, 2017. Iran J Public Health. 2019;48(5):963- 1033.
 • 5. T.C. Saglik Bakanligi. https://www.saglik.gov.tr/ TR,94838/saglik-bakani-koca-deprem- bolgelerindeki-saglik-hizmetlerine-iliskin-son- durumu-paylasti.html. Accessed February 23, 2023.
 • 6. AFAD. https://afad.gov.tr/kahramanmarasta- meydana-gelen-depremler-hk-34. Accessed Feb- ruary 23, 2023.
 • 7. Mohammadpour M, Sadeghkhani O, Bastani P, Ravangard R, Rezaee R. Iranian’s healthcare system challenges during natural disasters: the qualitative case study of Kermanshah earthquake. BMC Emergency Med. 2020;20(75):1-8. doi:10.1186/s12873-020-00359-2
 • 8. Dursun R, Görmeli CA, Görmeli G. Evaluation of the patients in Van Training and Research Hospital following the 2011 Van earthquake in Turkey. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012;18 (3):260-264. doi:10.5505/tjtes.2012.05863
 • 9. Rom A, Kelman I. Search without rescue? Evalu- ating the international search and rescue response to earthquake disasters. BMJ Glob Health. 2020;5:e002398. doi:10.1136/bmjgh-2020- 002398
 • 10.Eyler Y, Kılıç TY, Duman AÖ, Berksoy E. Analysis of patients admitted to Health Sciences University Tepecik Education and Research Hos- pital Emergency Clinics after the İzmir earthqua- ke on October 30, 2020. Tepecik Eğit Hast Derg. 2022;32(3):372-377. doi:10.4274/ terh.galenos.2021.62347
 • 11.Del Papa J, Vittorini P, D'Aloisio F, et al. "Retrospective analysis of injuries and hospitali- zations of patients following the 2009 earthquake of L’Aquila City." Int J Environ Res Public He- alth. 2019;14;16(10):1675. doi:10.3390/ ijerph16101675
 • 12.Igarashi Y, Matsumoto N, Kubo T, et al. Preva- lence and characteristics of earthquake-related head injuries: A systematic review. Disaster Med Public Health Prep. 2022;16(3):1253-1258. doi:10.1017/dmp.2021.31
 • 13.Gul M, Fuat Guneri A, Gunal MM. Emergency department network under disaster conditions: The case of possible major Istanbul earthquake. JORS. 2020;71(5):733-780. doi:10.1080/01605682.2019.1582588
 • 14.Cimellaro GP, Marasco S, Noori AZ, Mahin SA. A first-order evaluation of the capacity of a he- althcare network under emergency. Earthq Eng Eng Vib. 2019;18(3):663-740.
 • 15.Lin YK, Niu KY, Seak CJ, Weng YM, Wang JH, Lai PF. Comparison between simple triage and rapid treatment and Taiwan Triage and Acuity Scale for the emergency department triage of victims following an earthquake-related mass casualty incident: A retrospective cohort study. World Journal of Emergency Surgery. 2020;15 (1):20. doi:10.1186/s13017-020-00296-2
 • 16.Bortolin M, Morelli I, Voskanyan A, Joyce NR, Ciottone GR. Earthquake-related orthopedic in- juries in adult population: A systematic review. Prehosp Disaster Med. 2017;32(2):201-209. doi:10.1017/S1049023X16001515
APA ASLAN N, YURUMEZ Y, akdeniz s, karakayali o, Güneysu F, Elmas B (2023). Earthquake Victim Profile in a Hospital Far from the Earthquake Zone: The Case of Sakarya. , 358 - 362. 10.26453/otjhs.1276026
Chicago ASLAN NURAY,YURUMEZ YUSUF,akdeniz sacit,karakayali onur,Güneysu Fatih,Elmas Bahri Earthquake Victim Profile in a Hospital Far from the Earthquake Zone: The Case of Sakarya. (2023): 358 - 362. 10.26453/otjhs.1276026
MLA ASLAN NURAY,YURUMEZ YUSUF,akdeniz sacit,karakayali onur,Güneysu Fatih,Elmas Bahri Earthquake Victim Profile in a Hospital Far from the Earthquake Zone: The Case of Sakarya. , 2023, ss.358 - 362. 10.26453/otjhs.1276026
AMA ASLAN N,YURUMEZ Y,akdeniz s,karakayali o,Güneysu F,Elmas B Earthquake Victim Profile in a Hospital Far from the Earthquake Zone: The Case of Sakarya. . 2023; 358 - 362. 10.26453/otjhs.1276026
Vancouver ASLAN N,YURUMEZ Y,akdeniz s,karakayali o,Güneysu F,Elmas B Earthquake Victim Profile in a Hospital Far from the Earthquake Zone: The Case of Sakarya. . 2023; 358 - 362. 10.26453/otjhs.1276026
IEEE ASLAN N,YURUMEZ Y,akdeniz s,karakayali o,Güneysu F,Elmas B "Earthquake Victim Profile in a Hospital Far from the Earthquake Zone: The Case of Sakarya." , ss.358 - 362, 2023. 10.26453/otjhs.1276026
ISNAD ASLAN, NURAY vd. "Earthquake Victim Profile in a Hospital Far from the Earthquake Zone: The Case of Sakarya". (2023), 358-362. https://doi.org/10.26453/otjhs.1276026
APA ASLAN N, YURUMEZ Y, akdeniz s, karakayali o, Güneysu F, Elmas B (2023). Earthquake Victim Profile in a Hospital Far from the Earthquake Zone: The Case of Sakarya. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(3), 358 - 362. 10.26453/otjhs.1276026
Chicago ASLAN NURAY,YURUMEZ YUSUF,akdeniz sacit,karakayali onur,Güneysu Fatih,Elmas Bahri Earthquake Victim Profile in a Hospital Far from the Earthquake Zone: The Case of Sakarya. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 8, no.3 (2023): 358 - 362. 10.26453/otjhs.1276026
MLA ASLAN NURAY,YURUMEZ YUSUF,akdeniz sacit,karakayali onur,Güneysu Fatih,Elmas Bahri Earthquake Victim Profile in a Hospital Far from the Earthquake Zone: The Case of Sakarya. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, no.3, 2023, ss.358 - 362. 10.26453/otjhs.1276026
AMA ASLAN N,YURUMEZ Y,akdeniz s,karakayali o,Güneysu F,Elmas B Earthquake Victim Profile in a Hospital Far from the Earthquake Zone: The Case of Sakarya. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi. 2023; 8(3): 358 - 362. 10.26453/otjhs.1276026
Vancouver ASLAN N,YURUMEZ Y,akdeniz s,karakayali o,Güneysu F,Elmas B Earthquake Victim Profile in a Hospital Far from the Earthquake Zone: The Case of Sakarya. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi. 2023; 8(3): 358 - 362. 10.26453/otjhs.1276026
IEEE ASLAN N,YURUMEZ Y,akdeniz s,karakayali o,Güneysu F,Elmas B "Earthquake Victim Profile in a Hospital Far from the Earthquake Zone: The Case of Sakarya." Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 8, ss.358 - 362, 2023. 10.26453/otjhs.1276026
ISNAD ASLAN, NURAY vd. "Earthquake Victim Profile in a Hospital Far from the Earthquake Zone: The Case of Sakarya". Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 8/3 (2023), 358-362. https://doi.org/10.26453/otjhs.1276026