Yıl: 2012 Cilt: 18 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 60 - 63 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Pegile İnterferon Başlanılan HBeAg Negatif Kronik Hepatit B Hastalarında, HBV-DNA düzeyi ile Tedavi Başarısı Arasındaki İlişki

Öz:
Amaç: Hepatit B yaygın bir enfeksiyon hastalığıdır. Bu çalışmada HBeAg negatif kronik hepatit B (KHB)de pegile interferon (pegIFN) tedavi yanıtıyla ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya pegIFN tedavisi alan toplam 20 HBeAg negatif KHB hastası dahil edildi. Hastaların bilgileri retrospektif olarak elde edildi. Ko-enfeksiyonlu hastalar (Hepatit C, HIV ve Hepatit D) çalışmaya alınmadı. Tedavi bitiminde HBV-DNA düzeyinin 300 IU/mlden düşük olması virolojik yanıt (VY) ve tedavi bitiminden altı ay sonra bu düzeyin altında olması kalıcı virolojik yanıt (KVY) olarak tanımlandı.Bulgular: Yirmi hastanın dokuzunda (%45) VY görülürken, yedi (%35) olguda KVY görüldü. KVY saptanan hastaların tamamı ve yanıtsız 13 hastanın dokuzunda tedavinin altıncı ayında HBV-DNA < 2000 IU/ml (p=0,58) bulundu. Ayrıca iki (%15) yanıtsız hastada, tedavinin 12. ayında HBV-DNA < 300 IU/ml idi (p=0,01). Tedavi yanıtlı ve yanıtsız hastaların HBV-DNA düzeyi tedavinin üçüncü ayında sırasıyla 2,6 log10 IU/ML ve 7,36 log10 idi (p=0.04). Cinsiyet, yaş, histolojik aktivite indeksi, fibrozis ve bazal HBV-DNA, ALT, AST ve GGT düzeyleri interferon tedavisinin başarısını etkilemedi (p>0,05).Sonuç: HBV-DNA düzeyleri, tedavi yanıtı alınan hastalarda tedavinin üçüncü ayından itibaren anlamlı oranda düşüktü. İnterferon tedavisi süresince viral yükün sıkı bir şekilde izlenmesi, hastaları gereksiz yan etkilerden ve gereksiz maliyetlerden koruyacaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp Mikrobiyoloji Hematoloji Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Viroloji Gastroenteroloji ve Hepatoloji

Relationship between HBV-DNA Level and Treatment Success in HBeAg Negative Patients Treated with Pegylated Interferone

Öz:
Objective: Hepatitis B is a common infectious disease. In this study, factors affecting pegylated Interferon (pegIFN) therapy response in HBeAg negative chronic hepatitis B (CHB) were investigated.Materials and Methods: A total of 20 HBeAg(-) CHB patients who received pegIFN were enrolled in this study. The patients information was obtained retrospectively. Patients co-infected with Hepatitis C, HIV and Hepatitis D were excluded. HBV-DNA levels less than 300 IU at the end of therapy was considered as virologic response (VR), and as sustained virologic response (SVR) at six months after completion of treatment.Results: While nine (45%) of 20 patient achieved VR, SVR was seen in seven (35%) cases. All of the patients who have SVR, and 9/13 of patients who do not have VR, had less than 2000 IU HBV-DNA in the sixth month of treatment (p=0.58). Also, two of 13 patient who do not have VR, had HBV-DNA <300 IU/ml in the twelfth month of treatment (p=0.01). Responder patients HBVDNA level was found significantly low after the third months of the treatment. Gender, age, histological activity index, fibrosis, and basal HBV-DNA, ALT, AST and GGT levels did not affect the success of interferon treatment (p>0.05).Conclusion: As a result, HBV-DNA levels below 2000 IU at sixth month of the treatment did not exactly indicate the treatment success. But, patients who have HBV-DNA < 300 IU in the twelfth month of treatment, have increased chance of SVR.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp Mikrobiyoloji Hematoloji Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Viroloji Gastroenteroloji ve Hepatoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. World Health Organization (WHO) Hepatitis B. http://www.who.int/ mediacentre/factsheets/fs204/en/print.html (erişim:19.06.2010).
 • 2. Alexander J, Kowdley KV. Epidemiology of Hepatitis B–Clinical Implications. MedGenMed. 2006; 8(2): 13.
 • 3. III. Viral Hepatit Tanı ve Tedavi Rehberi (İnternet). Ankara: Viral Hepatitle Savaşım Derneği; 2011. (erişim:05.02.2012). http://www.vhsd.org/files/file/rehberler/3_Viral_Hepatit_Tani_ ve_Tedavi_Rehberi2.
 • 4. Van Bömmel F, Berg T. HBV treatment–Standart of care. In: Mauss S, Berg T, Rockstroh J, Sarrazin C, Wedemeyer H, editors. Hepatology a clinical textbook 2009. Duesseldorf: Flying Publisher; 2009. p. 119-42.
 • 5. Demirtürk N. Yeni milenyumda kronik aktif hepatit-B tedavisi. T Klin Gastroenterohepatoloji 2003, 14: 107-13.
 • 6. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B. European Association for the Study of the Liver. J Hepatol. 2009; 50(2): 227-42.
 • 7. Kau A, Vermehren J, Sarrazin C. Treatment predictors of a sustained virologic response in hepatitis B and C. J Hepatol. 2008; 49(4): 634-51.
 • 8. Öztoprak N. Kronik Hepatit B tedavi algoritması. Tabak F, Balık İ (eds). Viral Hepatit 2009. 1. Baskı İstanbul:Viral Hepatitle Savaşım Derneği, 2009: 85-102.
 • 9. Zoulim F, Perrillo R. Hepatitis B. Reflections on the current approach to antiviral therapy. J Hepatol. 2008; 48(Suppl 1): 2-19.
 • 10. Mıstık R. Ülkemizde kronik viral hepatitlerin epidemiyolojisi. Klimik Dergisi, 2007; 20(özel sayı 1): 61-3.
 • 11. Marcellin P, Lau GK, Bonino F, et al. Peginterferon Alfa-2a HBeAg-Negative Chronic Hepatitis B Study Group. Peginterferon alfa-2a alone, lamivudine alone, and the two in combination in patients with HBeAg-negative chronic hepatitis B. N Engl J Med. 2004; 351(12): 1206-17.
 • 12. Piccolo P, Lenci I, Demelia L, et al. A randomized controlled trial of pegylated interferon-alpha2a plus adefovir dipivoxil for hepatitis B e antigen-negative chronic hepatitis B. Antivir Ther. 2009; 14(8): 1165-74.
 • 13. European Association For The Study Of The Liver. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection. J Hepatol. 2012. [Epub ahead of print]
 • 14. Karabay O, Tuna N, Esen Ş, Peg-HBV Study group. Efficacy of peginterferon alfa-2a or alfa-2b in treatment of HBeAg Negative Chronic Hepatitis B Infection. The 62nd annual meeting of the American Association fort he Study of Liver Diseases Congress book, 2011; 1061a.
 • 15. Leblebicioglu H, Eroglu C. Members of the Hepatitis Study Group. Acute hepatitis B virus infection in Turkey: epidemiology and genotype distribution. Clin Microbiol Infect. 2004; 10(6): 537-41.
 • 16. Bozdayı AM, Bozkaya H, Türkyılmaz AR, et al. Nucleotide divergences in the core promoter and precore region of genotype D hepatitis B virus in patients with persistently elevated or normal ALT levels. J Clin Virol. 2001; 21(1): 91-101.
APA Guclu E, TUNA N, YAHYAOĞLU M, KARABAY O (2012). Pegile İnterferon Başlanılan HBeAg Negatif Kronik Hepatit B Hastalarında, HBV-DNA düzeyi ile Tedavi Başarısı Arasındaki İlişki. , 60 - 63.
Chicago Guclu Ertugrul,TUNA Nazan,YAHYAOĞLU Mehmet,KARABAY OĞUZ Pegile İnterferon Başlanılan HBeAg Negatif Kronik Hepatit B Hastalarında, HBV-DNA düzeyi ile Tedavi Başarısı Arasındaki İlişki. (2012): 60 - 63.
MLA Guclu Ertugrul,TUNA Nazan,YAHYAOĞLU Mehmet,KARABAY OĞUZ Pegile İnterferon Başlanılan HBeAg Negatif Kronik Hepatit B Hastalarında, HBV-DNA düzeyi ile Tedavi Başarısı Arasındaki İlişki. , 2012, ss.60 - 63.
AMA Guclu E,TUNA N,YAHYAOĞLU M,KARABAY O Pegile İnterferon Başlanılan HBeAg Negatif Kronik Hepatit B Hastalarında, HBV-DNA düzeyi ile Tedavi Başarısı Arasındaki İlişki. . 2012; 60 - 63.
Vancouver Guclu E,TUNA N,YAHYAOĞLU M,KARABAY O Pegile İnterferon Başlanılan HBeAg Negatif Kronik Hepatit B Hastalarında, HBV-DNA düzeyi ile Tedavi Başarısı Arasındaki İlişki. . 2012; 60 - 63.
IEEE Guclu E,TUNA N,YAHYAOĞLU M,KARABAY O "Pegile İnterferon Başlanılan HBeAg Negatif Kronik Hepatit B Hastalarında, HBV-DNA düzeyi ile Tedavi Başarısı Arasındaki İlişki." , ss.60 - 63, 2012.
ISNAD Guclu, Ertugrul vd. "Pegile İnterferon Başlanılan HBeAg Negatif Kronik Hepatit B Hastalarında, HBV-DNA düzeyi ile Tedavi Başarısı Arasındaki İlişki". (2012), 60-63.
APA Guclu E, TUNA N, YAHYAOĞLU M, KARABAY O (2012). Pegile İnterferon Başlanılan HBeAg Negatif Kronik Hepatit B Hastalarında, HBV-DNA düzeyi ile Tedavi Başarısı Arasındaki İlişki. Viral Hepatitis Journal, 18(2), 60 - 63.
Chicago Guclu Ertugrul,TUNA Nazan,YAHYAOĞLU Mehmet,KARABAY OĞUZ Pegile İnterferon Başlanılan HBeAg Negatif Kronik Hepatit B Hastalarında, HBV-DNA düzeyi ile Tedavi Başarısı Arasındaki İlişki. Viral Hepatitis Journal 18, no.2 (2012): 60 - 63.
MLA Guclu Ertugrul,TUNA Nazan,YAHYAOĞLU Mehmet,KARABAY OĞUZ Pegile İnterferon Başlanılan HBeAg Negatif Kronik Hepatit B Hastalarında, HBV-DNA düzeyi ile Tedavi Başarısı Arasındaki İlişki. Viral Hepatitis Journal, vol.18, no.2, 2012, ss.60 - 63.
AMA Guclu E,TUNA N,YAHYAOĞLU M,KARABAY O Pegile İnterferon Başlanılan HBeAg Negatif Kronik Hepatit B Hastalarında, HBV-DNA düzeyi ile Tedavi Başarısı Arasındaki İlişki. Viral Hepatitis Journal. 2012; 18(2): 60 - 63.
Vancouver Guclu E,TUNA N,YAHYAOĞLU M,KARABAY O Pegile İnterferon Başlanılan HBeAg Negatif Kronik Hepatit B Hastalarında, HBV-DNA düzeyi ile Tedavi Başarısı Arasındaki İlişki. Viral Hepatitis Journal. 2012; 18(2): 60 - 63.
IEEE Guclu E,TUNA N,YAHYAOĞLU M,KARABAY O "Pegile İnterferon Başlanılan HBeAg Negatif Kronik Hepatit B Hastalarında, HBV-DNA düzeyi ile Tedavi Başarısı Arasındaki İlişki." Viral Hepatitis Journal, 18, ss.60 - 63, 2012.
ISNAD Guclu, Ertugrul vd. "Pegile İnterferon Başlanılan HBeAg Negatif Kronik Hepatit B Hastalarında, HBV-DNA düzeyi ile Tedavi Başarısı Arasındaki İlişki". Viral Hepatitis Journal 18/2 (2012), 60-63.