ABDURRAHMAN CÂMÎ VE HAMDULLAH HAMDÎ’NİN YUSUF VE ZÜLEYHA MESNEVİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

Yıl: 2018 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 962 - 985 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.26791/sarkiat.397360 İndeks Tarihi: 16-09-2019

ABDURRAHMAN CÂMÎ VE HAMDULLAH HAMDÎ’NİN YUSUF VE ZÜLEYHA MESNEVİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

Öz:
Mesnevi nazım geleneğinin Türk edebiyatında yaygınlaştığı 13. yüzyıldan itibarenbirçok şair, bu alanda değişik konularda eserler kaleme almıştır. Birçok ulusunedebiyatında olduğu gibi Türk edebiyatında da şairlerin dikkatini celp eden enönemli konuların başında şüphesiz, Hz. Yusuf peygamberin hayat hikâyesini konualan Yusuf ve Züleyha hikâyesi gelmektedir. İlk olarak Tevrat’ta daha sonraKur’an-ı Kerim ve çeşitli tefsir kitaplarında aktarılan Hz Yusuf hikâyesinde Mısırazizinin eşi Züleyha’nın Hz. Yusuf’a sevgi beslemesi ve meyletmesi, buhikâyenin aşk manzumelerine konu edilmesine ve bu konuyu anlatan çeşitli edebîeserler verilmesine neden olmuştur. Türk ve Fars edebiyatında da birçok şair,yaşadığı dönem, mekân ve şahsi bakış açılarıyla bu hikâyeyi anlatan mesnevilerkaleme almıştır. Türk şairlerin, Yusuf ve Züleyha hikâyesini konu alanmesnevileri zamanla, keyfiyet bakımından yüksek bir seviyeye, zenginliğeulaşmıştır. Özellikle Hamdullah Hamdî (1449-1503) gibi Abdurrahman Câmîsonrası şairlerde bu gelişim ve eserlerin nitelik bakımından artışı daha iyigözlemlenmektedir. Hamdullah Hamdî ve Abdurrahman Câmî’nin eserlerininkarşılaştırmalı olarak incelendiği bu çalışmada, Abdurrahman Câmî’nin,Hamdullah Hamdî’nin Yûsuf u Züleyhâ mesnevisi üzerine etkisi ortayakonulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Folklor Tarih Kültürel Çalışmalar Edebiyat Edebi Teori ve Eleştiri

A COMPARATIVE STUDY OF ABDURRAHMAN JAMI'S VERSION JOUSEF AND ZULEIKHA STORY WITH HAMDULLAH HAMDI VERSION OF JOUSEF AND ZULEIKHA STORY

Öz:
Mathnavi began developing in the 13th century in Turkish Literature and then numerous poets started writing mathnavis with various topics in this area. One of the subjects in Mathnavis written by poets in National Literature and especially in Turkish Literature was the story of Prophet Yusuf (as), one of the most famous stories about the Prophets. The story of the Prophet Yusuf (as) first mentioned in Bible and then in the Quran and religious interpretations that Egypt's Aziz's wife desire to Prophet Yusuf (as) formed a context of lyrical romance poems and led to conversion of a work of artistic. Many writers and poets in the Turkish and Persian literature have created works on one of the events of the life of Prophet Yusuf (as), considering their place, time, manner and prospective of their era. By the time, literary works relating to the story of Yusuf and Zulayha among the Turkish language poets has taken the form of lyrical literature. In Turkish Literature, this story became more prominent especially after the Jami, more specific example can be given as Hamdullah Hamdi's Mathnavi of Yusuf and Zulayha (1449-1503). On the first face of this text, we will make a comparison on Mathnavis of Yusuf and Zulayha belonging to Jami and Hamdullah Hamdi and in second face, we will study the effect of Mathnavis of Yusuf and Zulayha belong to Jami on Mathnavis in Turkish Literature especially Hamdullah Hamdi.
Anahtar Kelime:

Konular: Folklor Tarih Kültürel Çalışmalar Edebiyat Edebi Teori ve Eleştiri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
1
1
1
  • ÇELEBİOĞLU, Amil, Türk Edebiyatında Mesnevi: XV. yy.’a Kadar, İstanbul, 1999
  • DEMİR, Recep, Hamdi’nin Yusuf u Züleyha Mesnevisinde Tercüme ve Yerli Söylem, A. Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Erzurum 2010 E. HORNUNG, Mısır Tarihi, İstanbul 2004
  • HAMDULLAH HAMDİ, Yusuf u Züleyha, Haz. Naci Onur, Akçağ Yay. Ankara 1991
  • KARTAL, Ahmet, Câmî’ninYûsuf u Züleyhâ’sı ile Hamdullâh Hamdî’nin Yûsuf u Züleyhâ’sının Mukayesesi, Diriözler Armağanı, Ankara, 2003,s. 93-139
  • TÜRKDOĞAN, Melik Gökcan, Klasik Türk Edebiyatında Yusuf ve Züleyha Mesnevileri Üzerine Mukayeseli Bir Çalışma, Erzurum, 2008
  • YEŞİL, Ahmet, Nasır Nikubaht, Abdurrahman Cami, Şeyyad Hamza, Erzurumlu Darir, Hamdullah Hamdi ve Taşlıcalı Yahya Yusuf ve Züleyha Mesnevilerinde yer alan Tema ve Motiflerin İncelenmesi, Doğu Araştırmaları Dergisi, İstanbul, 2013
APA Yeşil A (2018). ABDURRAHMAN CÂMÎ VE HAMDULLAH HAMDÎ’NİN YUSUF VE ZÜLEYHA MESNEVİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ. , 962 - 985. 10.26791/sarkiat.397360
Chicago Yeşil Ahmet ABDURRAHMAN CÂMÎ VE HAMDULLAH HAMDÎ’NİN YUSUF VE ZÜLEYHA MESNEVİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ. (2018): 962 - 985. 10.26791/sarkiat.397360
MLA Yeşil Ahmet ABDURRAHMAN CÂMÎ VE HAMDULLAH HAMDÎ’NİN YUSUF VE ZÜLEYHA MESNEVİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ. , 2018, ss.962 - 985. 10.26791/sarkiat.397360
AMA Yeşil A ABDURRAHMAN CÂMÎ VE HAMDULLAH HAMDÎ’NİN YUSUF VE ZÜLEYHA MESNEVİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ. . 2018; 962 - 985. 10.26791/sarkiat.397360
Vancouver Yeşil A ABDURRAHMAN CÂMÎ VE HAMDULLAH HAMDÎ’NİN YUSUF VE ZÜLEYHA MESNEVİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ. . 2018; 962 - 985. 10.26791/sarkiat.397360
IEEE Yeşil A "ABDURRAHMAN CÂMÎ VE HAMDULLAH HAMDÎ’NİN YUSUF VE ZÜLEYHA MESNEVİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ." , ss.962 - 985, 2018. 10.26791/sarkiat.397360
ISNAD Yeşil, Ahmet. "ABDURRAHMAN CÂMÎ VE HAMDULLAH HAMDÎ’NİN YUSUF VE ZÜLEYHA MESNEVİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ". (2018), 962-985. https://doi.org/10.26791/sarkiat.397360
APA Yeşil A (2018). ABDURRAHMAN CÂMÎ VE HAMDULLAH HAMDÎ’NİN YUSUF VE ZÜLEYHA MESNEVİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ. e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 10(3), 962 - 985. 10.26791/sarkiat.397360
Chicago Yeşil Ahmet ABDURRAHMAN CÂMÎ VE HAMDULLAH HAMDÎ’NİN YUSUF VE ZÜLEYHA MESNEVİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ. e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi 10, no.3 (2018): 962 - 985. 10.26791/sarkiat.397360
MLA Yeşil Ahmet ABDURRAHMAN CÂMÎ VE HAMDULLAH HAMDÎ’NİN YUSUF VE ZÜLEYHA MESNEVİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ. e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.3, 2018, ss.962 - 985. 10.26791/sarkiat.397360
AMA Yeşil A ABDURRAHMAN CÂMÎ VE HAMDULLAH HAMDÎ’NİN YUSUF VE ZÜLEYHA MESNEVİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ. e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi. 2018; 10(3): 962 - 985. 10.26791/sarkiat.397360
Vancouver Yeşil A ABDURRAHMAN CÂMÎ VE HAMDULLAH HAMDÎ’NİN YUSUF VE ZÜLEYHA MESNEVİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ. e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi. 2018; 10(3): 962 - 985. 10.26791/sarkiat.397360
IEEE Yeşil A "ABDURRAHMAN CÂMÎ VE HAMDULLAH HAMDÎ’NİN YUSUF VE ZÜLEYHA MESNEVİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ." e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 10, ss.962 - 985, 2018. 10.26791/sarkiat.397360
ISNAD Yeşil, Ahmet. "ABDURRAHMAN CÂMÎ VE HAMDULLAH HAMDÎ’NİN YUSUF VE ZÜLEYHA MESNEVİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ". e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi 10/3 (2018), 962-985. https://doi.org/10.26791/sarkiat.397360