Yıl: 2018 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 111 - 125 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.19126/suje.346975 İndeks Tarihi: 18-09-2019

Aktif Öğrenmeye İlişkin Lisansüstü Tezlerin Yapısal İncelenmesi

Öz:
Bu çalışmanın amacı aktif öğrenmeye yönelik uygulamaların nasıl yapıldığına dair genel bir tablo çıkartmak adına aktif öğrenme konusunu irdeleyen lisansüstü tezlerin yapısal olarak incelenmesidir. Bu amaçla araştırma tarama modelinde desenlenmiş olup veriler doküman analizi yoluyla incelenmiştir. Çalışmanın evrenini aktif öğrenme konusunu içeren Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’nun internet sitesinde yayınlanmış tüm tezler oluşturmaktadır. Araştırmada tez başlıklarında ya da anahtar kelimelerinde aktif öğrenme aranmışve 92 teze ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler doküman analizinde yer alan kodlama yöntemine göre kodlanmıştır. Sekiz alt başlık (yayın yılı, yayın türü, araştırma yöntemleri, araştırma modelleri, örneklem türü, evren/örneklem/ çalışma grubu tanımlaması, araştırmaların değişkenleri ve veri toplama araçları) altında araştırmalara ait çalışma kimliği ve çalışma içeriği ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Araştırma sonunda aktif öğrenme konusunu içeren tez çalışmalarının en çok 2010 yılında yapıldığı, tezlerde nicel yöntemlerin ve deneysel modelin daha ağırlıklı kullanıldığı, en fazla kullanılan örnekleme türünün amaçlı örnekleme ve en fazla kullanılan veri toplama aracının başarı testi olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik

An Examination of Postgraduate Theses Written About Active Learning

Öz:
The aim of this study is to constructionally analyse postgraduate theses on active learning subject in order to create a general overview about how applications oriented towards active learning are performed. In the light of this aim, the study was figured in survey model and the data were analysed via document analysis method. The population of the study is composed of all the theses published on Council of Higher Education (YÖK) website which include the subject of active learning. Active learning was searched in the theses’ titles or in the keywords and 92 theses were found. The data obtained in the study were coded according to the coding method in the document analysis. 8 sub headings (publish year, publish type, research methods, research models, sample type, population/sample/study group specification, research variables and data collection tools) offer data related to work group identification and work content. In the conclusion of the study, it was found that theses including active learning subject were performed in 2010 most, quantitative methods and empirical model were used more, the most common sampling type was purposeful sampling and the most common data collection tool was achievement test.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA GÜR ERDOĞAN D, KAYA UYANIK G, CANAN GÜNGÖREN Ö (2018). Aktif Öğrenmeye İlişkin Lisansüstü Tezlerin Yapısal İncelenmesi. , 111 - 125. 10.19126/suje.346975
Chicago GÜR ERDOĞAN DUYGU,KAYA UYANIK GULDEN,CANAN GÜNGÖREN ÖZLEM Aktif Öğrenmeye İlişkin Lisansüstü Tezlerin Yapısal İncelenmesi. (2018): 111 - 125. 10.19126/suje.346975
MLA GÜR ERDOĞAN DUYGU,KAYA UYANIK GULDEN,CANAN GÜNGÖREN ÖZLEM Aktif Öğrenmeye İlişkin Lisansüstü Tezlerin Yapısal İncelenmesi. , 2018, ss.111 - 125. 10.19126/suje.346975
AMA GÜR ERDOĞAN D,KAYA UYANIK G,CANAN GÜNGÖREN Ö Aktif Öğrenmeye İlişkin Lisansüstü Tezlerin Yapısal İncelenmesi. . 2018; 111 - 125. 10.19126/suje.346975
Vancouver GÜR ERDOĞAN D,KAYA UYANIK G,CANAN GÜNGÖREN Ö Aktif Öğrenmeye İlişkin Lisansüstü Tezlerin Yapısal İncelenmesi. . 2018; 111 - 125. 10.19126/suje.346975
IEEE GÜR ERDOĞAN D,KAYA UYANIK G,CANAN GÜNGÖREN Ö "Aktif Öğrenmeye İlişkin Lisansüstü Tezlerin Yapısal İncelenmesi." , ss.111 - 125, 2018. 10.19126/suje.346975
ISNAD GÜR ERDOĞAN, DUYGU vd. "Aktif Öğrenmeye İlişkin Lisansüstü Tezlerin Yapısal İncelenmesi". (2018), 111-125. https://doi.org/10.19126/suje.346975
APA GÜR ERDOĞAN D, KAYA UYANIK G, CANAN GÜNGÖREN Ö (2018). Aktif Öğrenmeye İlişkin Lisansüstü Tezlerin Yapısal İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 8(1), 111 - 125. 10.19126/suje.346975
Chicago GÜR ERDOĞAN DUYGU,KAYA UYANIK GULDEN,CANAN GÜNGÖREN ÖZLEM Aktif Öğrenmeye İlişkin Lisansüstü Tezlerin Yapısal İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education 8, no.1 (2018): 111 - 125. 10.19126/suje.346975
MLA GÜR ERDOĞAN DUYGU,KAYA UYANIK GULDEN,CANAN GÜNGÖREN ÖZLEM Aktif Öğrenmeye İlişkin Lisansüstü Tezlerin Yapısal İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education, vol.8, no.1, 2018, ss.111 - 125. 10.19126/suje.346975
AMA GÜR ERDOĞAN D,KAYA UYANIK G,CANAN GÜNGÖREN Ö Aktif Öğrenmeye İlişkin Lisansüstü Tezlerin Yapısal İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(1): 111 - 125. 10.19126/suje.346975
Vancouver GÜR ERDOĞAN D,KAYA UYANIK G,CANAN GÜNGÖREN Ö Aktif Öğrenmeye İlişkin Lisansüstü Tezlerin Yapısal İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(1): 111 - 125. 10.19126/suje.346975
IEEE GÜR ERDOĞAN D,KAYA UYANIK G,CANAN GÜNGÖREN Ö "Aktif Öğrenmeye İlişkin Lisansüstü Tezlerin Yapısal İncelenmesi." Sakarya University Journal of Education, 8, ss.111 - 125, 2018. 10.19126/suje.346975
ISNAD GÜR ERDOĞAN, DUYGU vd. "Aktif Öğrenmeye İlişkin Lisansüstü Tezlerin Yapısal İncelenmesi". Sakarya University Journal of Education 8/1 (2018), 111-125. https://doi.org/10.19126/suje.346975