Yıl: 2019 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 477 - 486 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 08-10-2020

Gereklilik, Gelişme, Süreklilik ve Teşvik Aracı Olarak Yaşamboyu Öğrenme: Metaforik Algılar

Öz:
Bu araştırmada lisansüstü öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme kavramınailişkinmetaforikalgılarınıortayakoymayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, araştırma modeli nitel araştırma modellerinden fenomenoloji deseni ile tasarlanmıştır. Araştırma grubunun belirlenmesinde, amaçlı örneklem yöntemlerinden biri olan kriter örneklem tercih edilmiştir. Bu kapsamda, araştırma grubu Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde uzaktan eğitim alan yüksek lisans öğrencilerinden oluşmaktadır. Verilerin toplanması için araştırmacılar tarafından bir yarı yapılandırılmış görüşme formu geliştirilmiştir. Araştırma kapsamında, geçerlik ve güvenirliğisağlamakadınainanırlık,aktarılabilirlik, güvenilebilirlik ve onaylanabilirlik ölçütleri göz önünde bulundurularak bazı tedbirler alınmıştır. Araştırma grubundan elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Yüksek lisans öğrencilerinin yaşamboyu öğrenme ile ilgili toplam farklı metaforlargeliştirdiği görülmüştür. Bu metaforlar gerekçelerine göre incelenmiş ve sonrasında bu gerekçeler üzerinden gereklilik, gelişim, süreklilik ve teşvik şeklinde dört kategori oluşturulmuştur. Bu bağlamda, elde edilen bulgulara dayalı olarak sonuç ve tartışma belirtilmiş; ayrıca yaşamboyu öğrenmenin bu dört yönü vurgulanarak öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelime:

Lifelong Learning as a Necessity, Progress, Durableness and Incentive Tool: Metaphoric Perceptions

Öz:
This study examined the metaphorical perception of postgraduate students about lifelong learning term. In this context, phenomenology pattern which is a qualitative research model was used as the research model. The study group was determined with samplingcriteria which is one of the purposeful sampling methods. Therefore, thepostgraduate students who have distance education at SakaryaUniversity Institute of Education Sciences occupied in the study group. A semi-structured interview form was developed by the researchers for collecting data. Some measures were taken in order to ensure trustworthiness, and some methods were applied in order to consider confirmability, credibility, dependability and transferability criteria.The data were analyzedwith content analysis method. After this analysis, totally different metaphors about lifelong learning were developed. The metaphors were categorizedaccordingtotheirrationales.Basedonthese rationales, four categories were made in which requirement, development, continuity and encouragement categories existed. In the light of these findings, the results were produced, and the discussionsweremade.Afterthen,somesuggestionswere presented for future authors and studies.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA SEZEN GÜLTEKİN G, GÜR ERDOĞAN D (2019). Gereklilik, Gelişme, Süreklilik ve Teşvik Aracı Olarak Yaşamboyu Öğrenme: Metaforik Algılar. , 477 - 486.
Chicago SEZEN GÜLTEKİN GÖZDE,GÜR ERDOĞAN DUYGU Gereklilik, Gelişme, Süreklilik ve Teşvik Aracı Olarak Yaşamboyu Öğrenme: Metaforik Algılar. (2019): 477 - 486.
MLA SEZEN GÜLTEKİN GÖZDE,GÜR ERDOĞAN DUYGU Gereklilik, Gelişme, Süreklilik ve Teşvik Aracı Olarak Yaşamboyu Öğrenme: Metaforik Algılar. , 2019, ss.477 - 486.
AMA SEZEN GÜLTEKİN G,GÜR ERDOĞAN D Gereklilik, Gelişme, Süreklilik ve Teşvik Aracı Olarak Yaşamboyu Öğrenme: Metaforik Algılar. . 2019; 477 - 486.
Vancouver SEZEN GÜLTEKİN G,GÜR ERDOĞAN D Gereklilik, Gelişme, Süreklilik ve Teşvik Aracı Olarak Yaşamboyu Öğrenme: Metaforik Algılar. . 2019; 477 - 486.
IEEE SEZEN GÜLTEKİN G,GÜR ERDOĞAN D "Gereklilik, Gelişme, Süreklilik ve Teşvik Aracı Olarak Yaşamboyu Öğrenme: Metaforik Algılar." , ss.477 - 486, 2019.
ISNAD SEZEN GÜLTEKİN, GÖZDE - GÜR ERDOĞAN, DUYGU. "Gereklilik, Gelişme, Süreklilik ve Teşvik Aracı Olarak Yaşamboyu Öğrenme: Metaforik Algılar". (2019), 477-486.
APA SEZEN GÜLTEKİN G, GÜR ERDOĞAN D (2019). Gereklilik, Gelişme, Süreklilik ve Teşvik Aracı Olarak Yaşamboyu Öğrenme: Metaforik Algılar. Trakya Eğitim Dergisi, 9(3), 477 - 486.
Chicago SEZEN GÜLTEKİN GÖZDE,GÜR ERDOĞAN DUYGU Gereklilik, Gelişme, Süreklilik ve Teşvik Aracı Olarak Yaşamboyu Öğrenme: Metaforik Algılar. Trakya Eğitim Dergisi 9, no.3 (2019): 477 - 486.
MLA SEZEN GÜLTEKİN GÖZDE,GÜR ERDOĞAN DUYGU Gereklilik, Gelişme, Süreklilik ve Teşvik Aracı Olarak Yaşamboyu Öğrenme: Metaforik Algılar. Trakya Eğitim Dergisi, vol.9, no.3, 2019, ss.477 - 486.
AMA SEZEN GÜLTEKİN G,GÜR ERDOĞAN D Gereklilik, Gelişme, Süreklilik ve Teşvik Aracı Olarak Yaşamboyu Öğrenme: Metaforik Algılar. Trakya Eğitim Dergisi. 2019; 9(3): 477 - 486.
Vancouver SEZEN GÜLTEKİN G,GÜR ERDOĞAN D Gereklilik, Gelişme, Süreklilik ve Teşvik Aracı Olarak Yaşamboyu Öğrenme: Metaforik Algılar. Trakya Eğitim Dergisi. 2019; 9(3): 477 - 486.
IEEE SEZEN GÜLTEKİN G,GÜR ERDOĞAN D "Gereklilik, Gelişme, Süreklilik ve Teşvik Aracı Olarak Yaşamboyu Öğrenme: Metaforik Algılar." Trakya Eğitim Dergisi, 9, ss.477 - 486, 2019.
ISNAD SEZEN GÜLTEKİN, GÖZDE - GÜR ERDOĞAN, DUYGU. "Gereklilik, Gelişme, Süreklilik ve Teşvik Aracı Olarak Yaşamboyu Öğrenme: Metaforik Algılar". Trakya Eğitim Dergisi 9/3 (2019), 477-486.