Yıl: 2020 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1423 - 1430 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29130/dubited.658364 İndeks Tarihi: 10-01-2021

N-Nitrozo-N-Etilüre’nin Zebra Balığı (Danio rerio) Testis Histolojisi Üzerindeki Etkisi

Öz:
N-Nitrozo bileşikleri, 20. yüzyılın başından itibaren bilinen, ancak 1950’lerden sonra canlı sağlığı üzerineetkileri daha çok dikkat çeken bileşiklerdir. N-Nitrozo-N-Etilüre (ENU) günümüzde gıda ürünlerini koruyarakraf ömrünü uzatmada kullanılan N-Nitrozo çeşitlerindendir. Deney hayvanları üzerinde yapılan araştırmalarsonucunda toksik, teratojenik, mutajenik ve kanserojenik etkilerinin olduğu ortaya konmuştur. Bu çalışmadaENU maddesi uygulanan, erkek zebra balıklarının testis dokusunda meydana gelen değişimler histopatolojikolarak araştırılmıştır. Çalışma için bir kontrol ve dört deney grubu olmak üzere toplam beş grup oluşturulmuştur.Deney grubundaki akvaryumlara, 0,25 mM, 0,50 mM konsantrasyonlarda birer ve ikişer saatlik ENUuygulanmış olup 6. gün sonunda diseksiyon yapılmıştır. Alınan zebra balığı testis dokusuna rutin histolojikişlemler uygulanmıştır. Konsantrasyon ve uygulama süresinin artışına bağlı olarak deney gruplarının testisdokusunda, seminifer tübüllerde yapısal bozulmalar, vakuolizasyon, spermatogenik seriye ait hücre kümelerindekonsantrasyona bağlı olarak azalma, bazı hücrelerde hipertrofi ve bağ dokusunda dejenerasyonlar tespitedilmiştir. Histolojik incelemeler neticesinde ENU’ya maruz kalan erkek zebra balıklarının testis dokularındaolumsuz değişimler belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Investigation of The Effect of N-Nitrozo-N-Ethylure On Zebrafish (Danio rerio) Testicular Histology

Öz:
N-Nitrozo compounds are known from the beginning of the 20th century, but after 1950s their effects on living health were more prominent. N-Nitrozo-N-Ethylurea (ENU) is one of the N-Nitrozo varieties used today to protect food products and extend shelf life. As a result of research on experimental animals, toxic, teratogenic, mutagenic and carcinogenic effects have been revealed. In this study, changes in testicular tissue of male zebrafish treated with ENU were investigated histopathologically. A total of five groups, one control and four experimental groups, were formed for the study. ENU was applied to the aquaria in the experimental groups at concentrations of 0.25 mM and 0.50 mM. Routine histological procedures were applied to the zebrafish testis tissue. Due to the increase in concentration and application time, structural disruptions in seminiferous tubules, vacuolization, decrease in cell clusters, hypertrophy in some cells, degenerations in connective tissue were detected in testicular tissue of the experimental groups. Histological examinations revealed negative changes in testicular tissues of male zebrafish exposed to ENU.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • [1] T. Şişman and F. Geyikoğlu, “PCB 126’ya maruz kalmış zebra balığı (Danio rerio) larvalarındaki sensorimotor hasarlar,” Tübav Bilim, vol. 3, no. 1, pp. 61–66, 2010.
 • [2] A. Glaser, (20-Nov-2019). “Threatened waters turning the tide on pesticide contamination,” Beyond Pesticides, 2006. [Online]. Available: https://www.beyondpesticides.org/assets/media/documents/documents/water.pdf
 • [3] H. M. Dutta and R. Dalal, “The effect of endosulfan on the ovary of bluegill sunfish: a histopathological study (Lepomis macrochirus),” Int. J. Environ. Res, vol. 2, no. 3, pp. 215– 224, 2008.
 • [4] R. Nagel, “DarT: the embryo test with the zebrafish Danio rerio - a general model in ecotoxicology and toxicology.,” ALTEX, vol. 19 Suppl 1, pp. 38–48, 2002.
 • [5] L. G. Beckwith, J. L. Moore, G. S. Tsao-Wu, J. C. Harshbarger, and K. C. Cheng, “Ethylnitrosourea induces neoplasia in zebrafish (Danio rerio),” Lab. Investig., vol. 80, no. 3, pp. 379–385, 2000.
 • [6] M. C. Leal et al., “Histological and stereological evaluation of zebrafish (Danio rerio) spermatogenesis with an emphasis on spermatogonial generations1,” Biol. Reprod., vol. 81, no. 1, pp. 177–187, 2009.
 • [7] E. W. Knapik, “ENU mutagenesis in zebrafish - from genes to complex diseases,” Mamm. Genome, vol. 11, no. 7, pp. 511–519, 2000.
 • [8] Ö. Çakmak, A. İşleyen, ve A. Usca, “N-nitrozo bileşikleri ve halk sağlığına etkileri,” TAF Prev. Med. Bull., vol. 8, no. 6, pp. 521–526, 2009.
 • [9] D. T. Gilmour, J. R. Jessen, and S. Lin, “Manipulating gene expression in the zebrafish,” in Zebrafish : A Practical Approach, 1st ed., R. Dahm and C. Nüsslein-Volhard, Eds. Oxford: Oxford University Press, 2002, pp. 121–43.
 • [10] Ö. Önen ve S. İ. Üçüncü, “Ham petrolün suda çözünebilen kısımlarının Xiphophorus helleri heckel, 1848 ( Poeciliidae, Teleostei ) testis histolojisi üzerindeki etkileri,” Kafkas Üniversitesi Fen Bilim. Enstitüsü Derg., vol. 8, no. 1, pp. 59–68, 2015.
 • [11] X.-Y. Jiang, C.-F. Sun, Q.-G. Zhang, and S.-M. Zou, “ENU-induced mutagenesis in grass carp (Ctenopharyngodon idellus) by treating mature sperm,” PLoS One, vol. 6, no. 10, p. e26475, Oct. 2011.
 • [12] C. Akbulut and N. D. Yön, “Histopathology and cellular apoptosis at spermatogenic cells of zebrafish ( Danio rerio ) at acute and sub-chronic exposure of titanium dioxide (TiO2) nanoparticles,” Fresenius Environ. Bull., vol. 25, no. January, pp. 2991–2997, 2016.
 • [13] N. D. Yön, C. Akbulut, F. E. Kayhan, and G. Kaymak, “Histopathological changes in testis of the swordtail fish, Xiphophorus helleri (Pisces: Poecilidae) exposed to deltamethrin,” Fresenius Environ. Bull., vol. 21, no. 10, pp. 2866–2870, 2012.
 • [14] A. J. Lora, A. M. Molina, C. Bellido, A. Blanco, J. G. Monterde, and M. R. Moyano, “Adverse effects of bisphenol a on the testicular parenchyma of zebrafish revealed using histomorphological methods,” vol. 2016, no. 10, pp. 577–589, 2016.
 • [15] M. Yu et al., “Semicarbazide disturbs the reproductive system of male zebrafish ( Danio rerio ) through the GABAergic system,” Reprod. Toxicol., vol. 73, pp. 149–157, 2017.
APA YILMAZ M, AKBULUT C, YÖN ERTUĞ N (2020). N-Nitrozo-N-Etilüre’nin Zebra Balığı (Danio rerio) Testis Histolojisi Üzerindeki Etkisi. , 1423 - 1430. 10.29130/dubited.658364
Chicago YILMAZ MELTEM,AKBULUT Cansu,YÖN ERTUĞ NAZAN DENİZ N-Nitrozo-N-Etilüre’nin Zebra Balığı (Danio rerio) Testis Histolojisi Üzerindeki Etkisi. (2020): 1423 - 1430. 10.29130/dubited.658364
MLA YILMAZ MELTEM,AKBULUT Cansu,YÖN ERTUĞ NAZAN DENİZ N-Nitrozo-N-Etilüre’nin Zebra Balığı (Danio rerio) Testis Histolojisi Üzerindeki Etkisi. , 2020, ss.1423 - 1430. 10.29130/dubited.658364
AMA YILMAZ M,AKBULUT C,YÖN ERTUĞ N N-Nitrozo-N-Etilüre’nin Zebra Balığı (Danio rerio) Testis Histolojisi Üzerindeki Etkisi. . 2020; 1423 - 1430. 10.29130/dubited.658364
Vancouver YILMAZ M,AKBULUT C,YÖN ERTUĞ N N-Nitrozo-N-Etilüre’nin Zebra Balığı (Danio rerio) Testis Histolojisi Üzerindeki Etkisi. . 2020; 1423 - 1430. 10.29130/dubited.658364
IEEE YILMAZ M,AKBULUT C,YÖN ERTUĞ N "N-Nitrozo-N-Etilüre’nin Zebra Balığı (Danio rerio) Testis Histolojisi Üzerindeki Etkisi." , ss.1423 - 1430, 2020. 10.29130/dubited.658364
ISNAD YILMAZ, MELTEM vd. "N-Nitrozo-N-Etilüre’nin Zebra Balığı (Danio rerio) Testis Histolojisi Üzerindeki Etkisi". (2020), 1423-1430. https://doi.org/10.29130/dubited.658364
APA YILMAZ M, AKBULUT C, YÖN ERTUĞ N (2020). N-Nitrozo-N-Etilüre’nin Zebra Balığı (Danio rerio) Testis Histolojisi Üzerindeki Etkisi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8(2), 1423 - 1430. 10.29130/dubited.658364
Chicago YILMAZ MELTEM,AKBULUT Cansu,YÖN ERTUĞ NAZAN DENİZ N-Nitrozo-N-Etilüre’nin Zebra Balığı (Danio rerio) Testis Histolojisi Üzerindeki Etkisi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8, no.2 (2020): 1423 - 1430. 10.29130/dubited.658364
MLA YILMAZ MELTEM,AKBULUT Cansu,YÖN ERTUĞ NAZAN DENİZ N-Nitrozo-N-Etilüre’nin Zebra Balığı (Danio rerio) Testis Histolojisi Üzerindeki Etkisi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.8, no.2, 2020, ss.1423 - 1430. 10.29130/dubited.658364
AMA YILMAZ M,AKBULUT C,YÖN ERTUĞ N N-Nitrozo-N-Etilüre’nin Zebra Balığı (Danio rerio) Testis Histolojisi Üzerindeki Etkisi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; 8(2): 1423 - 1430. 10.29130/dubited.658364
Vancouver YILMAZ M,AKBULUT C,YÖN ERTUĞ N N-Nitrozo-N-Etilüre’nin Zebra Balığı (Danio rerio) Testis Histolojisi Üzerindeki Etkisi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; 8(2): 1423 - 1430. 10.29130/dubited.658364
IEEE YILMAZ M,AKBULUT C,YÖN ERTUĞ N "N-Nitrozo-N-Etilüre’nin Zebra Balığı (Danio rerio) Testis Histolojisi Üzerindeki Etkisi." Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8, ss.1423 - 1430, 2020. 10.29130/dubited.658364
ISNAD YILMAZ, MELTEM vd. "N-Nitrozo-N-Etilüre’nin Zebra Balığı (Danio rerio) Testis Histolojisi Üzerindeki Etkisi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8/2 (2020), 1423-1430. https://doi.org/10.29130/dubited.658364