Yıl: 2019 Cilt: 9 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 693 - 697 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.31832/smj.595338 İndeks Tarihi: 20-05-2021

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Anne Sütü ve Hijyen Eğitiminin Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi

Öz:
Amaç Anne sütü (AS) ile beslenme, bebek mortalite ve morbiditesini azaltmada önemlidir. AS’yi hazırlarken veya anne emzirmeye hazırlanırken hijyen kurallarına uymasıgelişebilecek enfeksiyonların önlenmesinde önemlidir. Çalışmamızda yenidoğan yoğun bakım ünitesi (YDYBÜ)’nde annelere verilen AS ve hijyen eğitimi (ASHE) sonrasımemnuniyet araştırılması amaçlandı.Gereç veYöntemlerÇalışma Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SÜEAH) YDYBÜ de 1 Ocak 2016-1 Ocak 2017 tarihleri arasında yapıldı. Çalışmanın etik onayı SakaryaÜniversitesi Tıp Fakültesi girişimsel olmayan etik kurulundan alındı. YDYBÜ’de yatarak tedavi gören yenidoğanların annelerine ASHE, video eğitimi olarak verildi.Eğitim sonrası, gönüllü annelerden görüşme formu doldurması istendi. Görüşme formunda annenin yaş ve eğitim bilgilerini içeren demografik sorular ve video eğitiminmemnuniyetini içeren sorular soruldu. Memnuniyet düzeyi değerlendirmesinde, en düşük memnuniyet puanı 0 olup en yüksek memnuniyet puanı 10 idi. Elde edilenveriler SPSS 21 programında analiz edildi, p<0,05 anlamlı kabul edildi.Bulgular Çalışmaya katılan 538 annenin yaş ortalaması 28,1±5,7 (17-45) yıl idi. Annelerin eğitim durumlarına göre dağılımı değerlendirildiğinde; 269 (%50.00)’u ilköğretim, 206(%38.28)’sı lise ve 63 (%11.72)’ü yüksek okul mezunuydu. Annelerin toplam memnuniyet düzeyi ortalaması 9,75±0,94 (0-10,00) idi. Annelerin yaşı ile memnuniyet düzeyideğerlendirildiğinde yaş arttıkça da memnuniyetlerinin de arttığı belirlendi (p=0,049, r=0,085).Sonuç Basit eğitimlerle anneler eğitilebilir ve standardize edilmiş eğitimler anne ve çocuk bakımının kalitesini arttırmak amacıyla kullanılabilir.
Anahtar Kelime:

Effects of Breast Milk and Hygiene Training on Inpatient Satisfaction in Neonatal Intensive Care Unit

Öz:
Objective Feeding with breast milk (BM) is important in reducing infant mortality and morbidity. Compliance with hygiene rules when preparing BM or preparing for breastfeeding is important in preventing infections that may develop. The aim of this study was to investigate the satisfaction of mothers after breastfeeding and hygiene education (BFHE) in the neonatal intensive care unit (NICU). Materials and Methods This study was conducted between January 1, 2016 and January 1, 2017 at Sakarya University Training and Research Hospital NICU. Ethical approval of the study was obtained from the interventional ethics committee of Sakarya University Faculty of Medicine. Mothers of patients in the NICU were given BFHE video training. After the training, volunteer mothers were asked to fill out the interview form. Demographic questions about the age and education of the mother and questions about the satisfaction of the video training were asked in the interview form. In the satisfaction level assessment, the lowest satisfaction score was 0 and the highest satisfaction score was 10. The obtained data were analyzed in SPSS 21 program, p <0,05 was considered significant. Results The mean age of the 538 mothers included in the study was 28,1 ± 5,7 (17-45) years. When the distribution of the mothers according to their educational status was evaluated; 269 (50.00%) of them were primary school, 206 (38.28%) of them were high school and 63 (11.72%) were university graduates. Mean satisfaction level of mothers was 9,75 ± 0,94 (0-10.00). When the age and satisfaction level of the mothers were evaluated, it was determined that as the age increased, their satisfaction increased (p = 0,049, r = 0,085). Conclusion Mothers can be trained with simple trainings and standardized trainings can be used to improve the quality of mother and child care.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
2
2
2
APA kupeli a, Kaya G, caner i, KARABAY O (2019). Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Anne Sütü ve Hijyen Eğitiminin Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi. , 693 - 697. 10.31832/smj.595338
Chicago kupeli ali,Kaya Gülsüm,caner ibrahim,KARABAY OĞUZ Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Anne Sütü ve Hijyen Eğitiminin Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi. (2019): 693 - 697. 10.31832/smj.595338
MLA kupeli ali,Kaya Gülsüm,caner ibrahim,KARABAY OĞUZ Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Anne Sütü ve Hijyen Eğitiminin Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi. , 2019, ss.693 - 697. 10.31832/smj.595338
AMA kupeli a,Kaya G,caner i,KARABAY O Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Anne Sütü ve Hijyen Eğitiminin Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi. . 2019; 693 - 697. 10.31832/smj.595338
Vancouver kupeli a,Kaya G,caner i,KARABAY O Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Anne Sütü ve Hijyen Eğitiminin Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi. . 2019; 693 - 697. 10.31832/smj.595338
IEEE kupeli a,Kaya G,caner i,KARABAY O "Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Anne Sütü ve Hijyen Eğitiminin Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi." , ss.693 - 697, 2019. 10.31832/smj.595338
ISNAD kupeli, ali vd. "Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Anne Sütü ve Hijyen Eğitiminin Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi". (2019), 693-697. https://doi.org/10.31832/smj.595338
APA kupeli a, Kaya G, caner i, KARABAY O (2019). Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Anne Sütü ve Hijyen Eğitiminin Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi. Sakarya Tıp Dergisi, 9(4), 693 - 697. 10.31832/smj.595338
Chicago kupeli ali,Kaya Gülsüm,caner ibrahim,KARABAY OĞUZ Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Anne Sütü ve Hijyen Eğitiminin Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi. Sakarya Tıp Dergisi 9, no.4 (2019): 693 - 697. 10.31832/smj.595338
MLA kupeli ali,Kaya Gülsüm,caner ibrahim,KARABAY OĞUZ Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Anne Sütü ve Hijyen Eğitiminin Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi. Sakarya Tıp Dergisi, vol.9, no.4, 2019, ss.693 - 697. 10.31832/smj.595338
AMA kupeli a,Kaya G,caner i,KARABAY O Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Anne Sütü ve Hijyen Eğitiminin Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi. Sakarya Tıp Dergisi. 2019; 9(4): 693 - 697. 10.31832/smj.595338
Vancouver kupeli a,Kaya G,caner i,KARABAY O Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Anne Sütü ve Hijyen Eğitiminin Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi. Sakarya Tıp Dergisi. 2019; 9(4): 693 - 697. 10.31832/smj.595338
IEEE kupeli a,Kaya G,caner i,KARABAY O "Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Anne Sütü ve Hijyen Eğitiminin Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi." Sakarya Tıp Dergisi, 9, ss.693 - 697, 2019. 10.31832/smj.595338
ISNAD kupeli, ali vd. "Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Anne Sütü ve Hijyen Eğitiminin Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi". Sakarya Tıp Dergisi 9/4 (2019), 693-697. https://doi.org/10.31832/smj.595338