Yıl: 2004 Cilt: 15 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 11 - 13 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 29-07-2022

Hepatitis B carriage and brucella seroprevalence in urban and rural areas of Bolu province of Turkey: A prospective epidemiologic study

Öz:
Bu çalışmada Bolu ilinin kırsal ve kentsel bölgelerindeki Hepatit B yüzey antijeni ve Brusella antikoru seroprevalansının araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya 4084 kentsel ve 1150 kırsal olmak üzere toplam 5234 olgu dahil edildi. Toplanan serumlarda HBsAg ve brusella antikorları araştırıldı. Bulgular: Kentsel bölgelerde HBsAg, RoseBengal ve Serum Tüp Aglütinasyon testlerinin pozitifliği sırasıyla % 2.85, %1.0 ve %0.46 olarak bulunmuşken, kırsal bölgelerde aynı oranlar sırasıyla %2.6, %1.7, %1.1 olarak bulundu (P>0.05). Sonuç: HBsAg seropozitifliği için bulduğumuz rakamlar Türkiye’nin bir çok merkezinden bildirilen oranlardan düşüktür. Brusella’nın %1 lik seroprevalansı ise Sağlık Bakanlığının kayıtlarına göre fazla olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar Sağlık Bakanlığı istatistiki verilerinin sapmaları olduğunu göstermektedir. Ülkemizin değişik bölgelerinden yapılacak benzer çalışmalarla gerçeğe en yakın oranlar bulunabilecektir. Bu konuda Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler işbirliği yapmalıdır.
Anahtar Kelime: Turkey Hepatitis B Urban Health Rural Health Brucella Bolu Seroepidemiologic Studies

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Hilleman MR. Overview of the pathogenesis, prophylaxis and therapeutics of viral hepatitis B, with focus on reducti on to practical applications. Vaccine 2001; 19: 1837-48.
 • 2. Conjeevaram HS, Lok ASF. Management of chronic hepa titis B. J Hepatol 2003; 38: S90-103.
 • 3. Taşyaran AM, Tekeli E, Balik I. HBV infeksiyonu epidemi- yolojisi. Viral Hepatit 2003: 121-9.
 • 4. Kane M. Global programme for control of hepatitis B infec tion. Vaccine 1995; 13: 47-9.
 • 5. Young JE, Mandell. Douglas and Bennett's Principles and Practice of Infectious Disease. 4th ed. New York: Churchill Livingston, 1995; 2053-7.
 • 6. Ozdemir O, Arda K, Soylu M, et al. Seroprevalence of hepa titis B and C in subjects admitted to a cardiology clinics in Turkey. Eur J Epidemiol 2003; 18: 255-8.
 • 7. Geyik MF, Gür A, Nas K, et al. Musculoskeletal involve ment in brucellosis in different age groups: a study of 195 cases. Swiss Med Wkly 2002; 132: 98-105.
 • 8. Stastical Annual Report of the Republic of Turkey. T.C. Go vernment Statistics Institute, 2003.
 • 9. Sauret JM, Vilissova N. Human brucellosis. J Am Board Fam Pract 2002; 15: 401-6.
 • 10. Fosgate GT, Carpenter TE, Chomel BB, et al. Time-space clustering of human brucellosis, California, 1973-1992. Emerg Infect Dis 2002; 8: 877-80.
 • 11. Erden S, Buyukozturk S, Calangu S, et al. A study of sero- logical markers of hepatitis B and C viruses in Istanbul, Turkey. Med Princ Pract. 2003; 12: 184-8.
 • 12. Kuru U, Senli S, Türel L, et al. Age-specific seroprevalence of hepatitis B virus infection. Turk J Pediatr 1995; 37: 331- 8.
APA KARABAY O, SERİN E, TAMER A, GÖKDOĞAN F, ALPTEKER H, ÖZCAN A, Gunduz H (2004). Hepatitis B carriage and brucella seroprevalence in urban and rural areas of Bolu province of Turkey: A prospective epidemiologic study. , 11 - 13.
Chicago KARABAY OĞUZ,SERİN Erdinç,TAMER ALİ,GÖKDOĞAN Feray,ALPTEKER Hacer,ÖZCAN Arzu,Gunduz Huseyin Hepatitis B carriage and brucella seroprevalence in urban and rural areas of Bolu province of Turkey: A prospective epidemiologic study. (2004): 11 - 13.
MLA KARABAY OĞUZ,SERİN Erdinç,TAMER ALİ,GÖKDOĞAN Feray,ALPTEKER Hacer,ÖZCAN Arzu,Gunduz Huseyin Hepatitis B carriage and brucella seroprevalence in urban and rural areas of Bolu province of Turkey: A prospective epidemiologic study. , 2004, ss.11 - 13.
AMA KARABAY O,SERİN E,TAMER A,GÖKDOĞAN F,ALPTEKER H,ÖZCAN A,Gunduz H Hepatitis B carriage and brucella seroprevalence in urban and rural areas of Bolu province of Turkey: A prospective epidemiologic study. . 2004; 11 - 13.
Vancouver KARABAY O,SERİN E,TAMER A,GÖKDOĞAN F,ALPTEKER H,ÖZCAN A,Gunduz H Hepatitis B carriage and brucella seroprevalence in urban and rural areas of Bolu province of Turkey: A prospective epidemiologic study. . 2004; 11 - 13.
IEEE KARABAY O,SERİN E,TAMER A,GÖKDOĞAN F,ALPTEKER H,ÖZCAN A,Gunduz H "Hepatitis B carriage and brucella seroprevalence in urban and rural areas of Bolu province of Turkey: A prospective epidemiologic study." , ss.11 - 13, 2004.
ISNAD KARABAY, OĞUZ vd. "Hepatitis B carriage and brucella seroprevalence in urban and rural areas of Bolu province of Turkey: A prospective epidemiologic study". (2004), 11-13.
APA KARABAY O, SERİN E, TAMER A, GÖKDOĞAN F, ALPTEKER H, ÖZCAN A, Gunduz H (2004). Hepatitis B carriage and brucella seroprevalence in urban and rural areas of Bolu province of Turkey: A prospective epidemiologic study. Turkish Journal of Gastroenterology, 15(1), 11 - 13.
Chicago KARABAY OĞUZ,SERİN Erdinç,TAMER ALİ,GÖKDOĞAN Feray,ALPTEKER Hacer,ÖZCAN Arzu,Gunduz Huseyin Hepatitis B carriage and brucella seroprevalence in urban and rural areas of Bolu province of Turkey: A prospective epidemiologic study. Turkish Journal of Gastroenterology 15, no.1 (2004): 11 - 13.
MLA KARABAY OĞUZ,SERİN Erdinç,TAMER ALİ,GÖKDOĞAN Feray,ALPTEKER Hacer,ÖZCAN Arzu,Gunduz Huseyin Hepatitis B carriage and brucella seroprevalence in urban and rural areas of Bolu province of Turkey: A prospective epidemiologic study. Turkish Journal of Gastroenterology, vol.15, no.1, 2004, ss.11 - 13.
AMA KARABAY O,SERİN E,TAMER A,GÖKDOĞAN F,ALPTEKER H,ÖZCAN A,Gunduz H Hepatitis B carriage and brucella seroprevalence in urban and rural areas of Bolu province of Turkey: A prospective epidemiologic study. Turkish Journal of Gastroenterology. 2004; 15(1): 11 - 13.
Vancouver KARABAY O,SERİN E,TAMER A,GÖKDOĞAN F,ALPTEKER H,ÖZCAN A,Gunduz H Hepatitis B carriage and brucella seroprevalence in urban and rural areas of Bolu province of Turkey: A prospective epidemiologic study. Turkish Journal of Gastroenterology. 2004; 15(1): 11 - 13.
IEEE KARABAY O,SERİN E,TAMER A,GÖKDOĞAN F,ALPTEKER H,ÖZCAN A,Gunduz H "Hepatitis B carriage and brucella seroprevalence in urban and rural areas of Bolu province of Turkey: A prospective epidemiologic study." Turkish Journal of Gastroenterology, 15, ss.11 - 13, 2004.
ISNAD KARABAY, OĞUZ vd. "Hepatitis B carriage and brucella seroprevalence in urban and rural areas of Bolu province of Turkey: A prospective epidemiologic study". Turkish Journal of Gastroenterology 15/1 (2004), 11-13.